EVNNPT cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tại buổi làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ngày 26/9 về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư - xây dựng, tài chính năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng giám đốc EVNNPT cho biết, trong 8 tháng năm 2019 Tổng công ty đã phấn đấu đạt được những chỉ tiêu, kế hoạch mà EVN giao. Cụ thể, sản lượng điện truyền tải 8 tháng đạt 134,840 tỷ kWh, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2018 (đạt 66,36% kế hoạch EVN giao năm 2019 là 203,2 tỷ kWh).

Về tổn thất điện năng, lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 đạt 2,26%, giảm 0,14% so với cùng kỳ năm 2018 và thấp hơn 0,08% so với kế hoạch EVN giao (2,34%).

Tuy nhiên, trong công tác đầu tư - xây dựng, nhiều dự án bị chậm tiến độ hoặc không thể khởi công năm 2019 do gặp vướng mắc trong việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và vướng mắc thủ tục chuyển đổi đất rừng...

Đến nay, Tổng công ty đã khởi công được 5 trên tổng số 33 dự án kế hoạch năm 2019; hoàn thành đóng điện 15 dự án trên tổng số 47 dự án kế hoạch năm 2019; 12 dự án chậm tiến độ so với kế hoạch.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ghi nhận những nỗ lực của EVNNPT trong 8 tháng năm 2019. Với những vướng mắc trong công tác đầu tư - xây dựng, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu Tổng công ty cần sớm có giải pháp khắc phục khó khăn, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trong thời gian tới.

 


  • 26/09/2019 02:43
  • Trương Hưng
  • 5571