EVNNPC ủng hộ hơn 1,6 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của bão số 10

Đây là kết quả hưởng ứng cuộc vận động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam về hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Doksuri) của CNVC lao động Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Trong đó, người lao động đã gửi 13.447 tin nhắn qua tổng đài 1407 với giá trị tương ứng là 269 triệu đồng, ủng hộ qua Quỹ Tấm lòng vàng thuộc Tổng Liên đoàn 263 triệu đồng. Đồng thời, Tổng công ty đã hỗ trợ CNVC lao động Công ty Điện lực Hà Tĩnh gần 1,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tháng 9/2017, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế. Tính riêng lưới điện của EVNNPC quản lý, bão làm hư hỏng 18 TBA phân phối, 4.976 công tơ, 64 km đường dây cao thế và gần 220 km đường dây hạ thế; số lượng cột điện gãy, đổ, nghiêng gồm 865 cột điện cao thế và 9.717 cột điện hạ thế.

Ngay sau khi bão đổ bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn các cấp ngành Điện đã vận động đoàn viên, người lao động kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai và giúp đỡ nhân dân sớm ổn định đời sống. 


  • 13/11/2017 04:18
  • Mai Phương
  • 6443