EVNNPC ủng hộ Bắc Giang, Bắc Ninh 1 tỷ đồng phòng, chống dịch COVID - 19

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa ủng hộ các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, mỗi tỉnh 500 triệu đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc ủy quyền cho Công ty Điện lực Bắc Giang trao số tiền 500 triệu đồng đến lãnh đạo tỉnh Bắc Giang

Tính từ đợt dịch thứ 4 khởi phát (ngày 27/4/2021) đến nay, các đơn vị thành viên EVNNPC cũng đã ủng hộ gần 800 triệu đồng cho chính quyền các tỉnh phòng chống dịch bệnh. Ngoài tiền mặt, các hiện vật như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, đồ ăn liền, máy rửa tay sát khuẩn tự động,… cũng đã được nhiều Công ty Điện lực trao tận nơi đến các địa chỉ thực hiện công tác phòng chống, dịch trên địa bàn.

Hiện nay, 27 Công ty Điện lực tỉnh/thành phố trực thuộc EVNNPC đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ cao, triển khai đồng loạt các biện pháp cấp bách và luôn nỗ lực đồng hành cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đảm bảo nguồn cấp điện 24/24 giờ phục vụ cho các khu vực điều trị, khám chữa bệnh, khu vực cách ly, cũng như đảm bảo điện cho đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân.
 


  • 27/05/2021 04:24
  • Nguyễn Thủy
  • 4006