EVNNPC “tăng tốc” chuyển đổi số

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang “tăng tốc” hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Theo ông Phan Tử Lượng – Phó Tổng giám đốc EVNNPC, đến hết năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã hoàn thành 100% nhiệm vụ chuyển đổi số Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao, cũng như 100% nhiệm vụ đăng ký theo kế hoạch đã được EVN phê duyệt. Về cơ bản, công tác chuyển đổi số của EVNNPC đang đi đúng định hướng khi xác định chuyển đổi số không phải là đích đến, mà là một quá trình liên tục và phát triển theo từng giai đoạn.

Trong công tác số hóa dữ liệu, EVNNPC đã số hóa hầu hết dữ liệu về khách hàng, dữ liệu CBCNV, dữ liệu lưới điện 110kV và trung áp, dữ liệu liên quan tới các công trình đầu tư xây dựng, dữ liệu đo đếm...; 100% số lượng các gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng; 100% hồ sơ tài liệu, văn bản đến và đi, hợp đồng với khách hàng đều đã được số hóa; các quy trình trong lĩnh vực tài chính kế toán đều đã được đưa lên môi trường số.

Trong lĩnh vực kỹ thuật, kết quả của chuyển đổi số là hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện thông qua các chương trình như: chuyển đổi trạm biến áp 110kV sang chế độ không người trực, xây dựng trung tâm điều khiển xa, triển khai ứng dụng tự động hóa mạch vòng trung áp tại các tỉnh, xây dựng các trạm biến áp kỹ thuật số,...

Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng, tổng công ty nỗ lực từng bước số hoá các dịch vụ điện, góp phần từng bước thay đổi thói quen của người dân, giúp người dân tiếp cận nhiều hơn các dich vụ trên môi trường số, phù hợp với chủ trương của Chính phủ về hiện đại hóa các dịch vụ công, đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế số, xã hội số…

EVNNPC nỗ lực thực hiện chuyển đổi số để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn

Chuyển đổi số là một trong các nhóm giải pháp quan trọng trong chiến lược phát triển của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Trong quá trình số hoá, người đứng đầu mỗi đơn vị phải vào cuộc quyết liệt, trực tiếp tìm hiểu, chịu trách nhiệm và hiểu rõ cần phải chuyển đổi số ở lĩnh vực nào, vướng mắc ở đâu,... để từ đó có những quyết định kịp thời.

Cùng với đó, các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số cũng đã được Ban lãnh đạo EVNNPC ban hành với quy mô tổng thể, trong đó không chỉ dừng lại ở các giải pháp về công nghệ mà còn có nhiều giải pháp về quy trình, nhân lực, truyền thông cũng như nhóm giải pháp về chuyển đổi tư duy… Ngoài ra, các chương trình đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho các cán bộ quản lý, điều hành trong toàn EVNNPC cũng được tổ chức thường xuyên.

EVNNPC đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành doanh nghiệp số. Ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ EVN giao, EVNNPC sẽ tập trung vào công tác số hoá quy trình – số hoá dữ liệu với nền tảng là các phần mềm dùng chung của EVN; hệ thống số hóa quy trình nội bộ của tổng công ty; hệ thống GIS và kho dữ liệu tập trung.

Để đáp ứng được các mục tiêu trên, theo Phó Tổng giám đốc EVNNPC Phan Tử Lượng, công tác chuyển đổi số trong giai đoạn tới cần đáp ứng được các yêu cầu tiên quyết, bao gồm: tất cả các quy trình sẽ được số hoá trên cùng một nền tảng thống nhất và có tính liên kết cao; tất cả người dùng đều tương tác trên cùng một nền tảng, giao diện tập trung; tất cả các dữ liệu trong quá trình số hoá quy trình đều tập trung về một nơi, hỗ trợ quá trình lưu trữ, xử lý và khai thác.

Cùng với việc ưu tiên thực hiện trước các quy trình mang lại hiệu quả cao, EVNNPC cũng sẽ hoàn thiện các công cụ khai thác, phân tích dữ liệu để có thể từng bước vận hành, quản trị trên nền dữ liệu số, từng bước nâng cao năng lực hệ thống chăm sóc, dịch vụ khách hàng nhằm cung cấp cho khách hàng một trải nghiệm đa kênh, liền mạch.

Song song với công tác số hóa quy trình, số hóa dữ liệu, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng chú trọng tới công tác đảm bảo hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin; đảm bảo an toàn an ninh thông tin; đào tạo truyền thông, nâng cao nhận thức tới CBCNV cũng như khách hàng.


  • 08/09/2023 11:24
  • M.Linh
  • 5225