EVNNPC giảm giá điện, tiền điện đợt 3 cho khách hàng khoảng 260 tỷ đồng

Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, dự kiến số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc bị ảnh hưởng dịch COVID-19 là trên 260 tỷ đồng.

EVNNPC tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị thành viên đã thực hiện niêm yết công khai về chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 tại các địa điểm giao dịch, các website của Tổng công ty và đơn vị.

Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC đã chủ động tổ chức bồi huấn cho các điện thoại viên về thông tin hỗ trợ giảm giá bán điện, giảm tiền điện đợt 3, phương pháp tính toán, nội dung thay đổi giá trên hóa đơn tiền điện, biên nhận thanh toán và công cụ tính toán hóa đơn tiền điện.

Đặc biệt, Tổng công ty cũng báo cáo UBND tỉnh/thành phố; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương rà soát, chuẩn xác thông tin về các đối tượng khách hàng được hỗ trợ đợt 3; hướng dẫn khách hàng về trình tự, thủ tục để thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, đúng đối tượng.

Trong thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục rà soát, tiếp nhận, xử lý kịp thời các yêu cầu của khách hàng liên quan đến chính sách giảm giá bán điện, giảm tiền điện của Chính phủ; bám sát Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, các cơ quan quản lý và khách hàng trên địa bàn để tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh.


  • 17/06/2021 10:54
  • Nguyễn Thủy
  • 6562