EVNNPC gắn trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện giảm tổn thất điện năng

9 tháng đầu năm 2021, tổn thất điện năng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là 5,0%, giảm 0,28% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, để đưa tổn thất điện năng về mức 4,55% vào cuối năm 2021 theo kế hoạch vẫn là thử thách không nhỏ.

Vẫn còn nhiều dư địa giảm tổn thất

EVNNPC cho biết, nhằm giảm tổn thất điện năng hiệu quả, thời gian qua, tổng công ty và các đơn vị thành viên đã thường xuyên phân tích, xác định nguyên nhân gây tổn thất đối với các cấp điện áp; nhận diện, khoanh vùng các khu vực nguy cơ cao xảy ra tổn thất thương mại, từ đó, đưa ra các giải pháp xử lý cho từng khu vực.

Tổng công ty đã thực hiện nghiêm quy định kiểm tra định kỳ, thay thế công tơ, TU, TI hư hỏng/không còn phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện; phối hợp với chính quyền, Sở Công Thương và các cơ quan chức năng địa phương trong kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện...

Riêng 9 tháng đầu năm, EVNNPC đã kiểm tra trên 3,2 triệu lượt khách hàng; trong đó phát hiện 965 vụ trộm cắp điện; xử lý xong 7 vụ trộm cắp điện lớn (>20.000kWh), truy thu 265.068kWh, tương ứng trên 950 triệu đồng.

EVNNPC tăng cường kiểm tra, giám sát các trạm biến áp có tổn thất điện năng cao

EVNNPC cũng đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, đóng điện các công trình chống quá tải; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào công tác quản lý, vận hành lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng hiệu quả như: Điều khiển xa, tự động hóa lưới điện, sửa chữa điện hotline, sửa chữa theo phương pháp CBM; đưa vào vận hành các trạm biến áp kỹ thuật số...

Tuy nhiên, hiện nay, công tác giảm tổn thất điện năng ở một số công ty điện lực vẫn còn thụ động, phụ thuộc chủ yếu vào tăng trưởng thành phần công nghiệp xây dựng, chưa chú trọng nhiều đến việc giảm tổn thất điện năng ở các đường dây, trạm  biến áp,... Tại nhiều đơn vị, vẫn còn các trạm biến áp, đường dây vận hành đầy tải; đường dây trung hạ/áp dài thiếu thiết bị phân đoạn lưới điện,... Nhiều khu vực đường dây trung áp kéo dài, cũ, quá tải, không có hỗ trợ mạch vòng, mỗi lần công tác phải cắt điện phạm vi rộng. Thực tế cho thấy, EVNNPC vẫn còn dư địa để giảm tổn thất điện năng…

Chỉ tiêu hóa, cá nhân hóa trong giảm tổn thất điện năng

Xác định tổn thất điện năng là một trong những chỉ tiêu hiệu quả đặc biệt quan trọng, bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC yêu cầu tổng công ty gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tập thể với kết quả giảm tổn thất điện năng, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của các công ty điện lực/điện lực.

Các đơn vị cần tiếp tục thay đổi phương thức quản trị trong công tác giảm tổn thất điện năng, chỉ tiêu hóa, cá nhân hóa tất cả các nội dung, trong đó gắn trách nhiệm cá nhân với chấm điểm KPI. Các cấp từ tổng công ty đến các đơn vị cần rà soát, kiện toàn lại bộ máy nhân sự làm công tác kiểm tra giám sát mua bán điện, thống nhất quy trình hoạt động, nguyên tắc làm việc, đề ra các giải pháp mang tính đột phá. Song song đó, cần đảm bảo tiến độ các dự án dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt các dự án 110kV,... lãnh đạo EVNNPC nhấn mạnh.

Song song đó, từ nay đến cuối năm, EVNNPC tiếp tục quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tổn thất điện năng hiệu quả như: Chủ động nhận diện, khoanh vùng các khu vực nguy cơ cao xảy ra tổn thất điện năng; số hóa công tác quản lý đo đếm điện năng; tập trung khai thác phầm mềm quản lý máy biến áp để kiểm soát tình trạng mang tải, lệch pha; sử dụng có hiệu quả phần mềm tính toán tổn thất điện năng lưới điện trung thế...

Đồng thời, các công ty điện lực tập trung, ưu tiên thực hiện kiểm tra sử dụng điện, chống trộm cắp điện đối với các khu vực, các đường dây trung áp, các trạm biến áp công cộng có tổn thất cao; phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm các vụ trộm cắp điện, kết hợp công tác tuyên truyền để giáo dục, răn đe, phòng ngừa...


  • 24/10/2021 10:54
  • B.Hoa
  • 9284