EVNNPC được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức BB với triển vọng tích cực

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa được Fitch Ratings (tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế) tiếp tục xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB” với triển vọng tích cực, ngang bằng với thứ hạng tín nhiệm của công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Xếp hạng “BB” cho thấy sự nỗ lực rất lớn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trước bối cảnh EVNNPC nói riêng và EVN nói chung gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong cân đối tài chính.

Fitch Ratings cho biết, EVNNPC có mối liên kết chặt chẽ với công ty mẹ EVN. EVN ảnh hưởng sâu rộng đến các kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và tài chính của EVNNPC. EVN cũng phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng và ngân sách của EVNNPC cũng như bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

EVNNPC làm việc với Fitch về đánh giá tín nhiệm, tháng 3/2023

Fitch Ratings cũng khẳng định, hồ sơ tài chính độc lập của EVNNPC tốt hơn so với mức đánh giá xếp hạng tín nhiệm và có độ rủi ro thấp do lợi thế do khách hàng đa dạng và ổn định. Trong đó có 20 khách hàng lớn nhất, đóng góp khoảng 9% tổng doanh thu.

EVNNPC là một trong 5 tổng công ty phân phối điện trực thuộc EVN, có nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc. Tổng công ty nhiều năm liền là đơn vị có tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cao nhất trong toàn EVN. Chính vì vậy, nhu cầu đầu tư các dự án điện nhằm đáp ứng kịp thời sự tăng trưởng của phụ tải là rất lớn. Việc đánh giá tín nhiệm và xếp hạng của Fitch Ratings ở mức BB với triển vọng tích cực sẽ góp phần quan trọng giúp EVNNPC có thể sớm thu xếp vốn đầu tư nước ngoài; hướng tới việc tự chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn, nhằm triển khai các dự án điện trong tương lai.

Trước đó, năm 2020, EVNNPC được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm đạt mức BB với triển vọng ổn định; năm 2021 xếp hạng đạt mức BB/tích cực, bằng với xếp hạng tín nhiệm của EVN và hệ số tín nhiệm quốc gia Việt Nam.


  • 04/04/2023 05:43
  • H.Linh
  • 4529