EVNNPC đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ quản lý

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức chương trình Đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, điều hành của Tổng công ty. Chương trình được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu tại các công ty, điện lực trực thuộc trên 28 tỉnh, thành miền Bắc.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại buổi đào tạo

Theo bà Đỗ Nguyệt Ánh – Tổng Giám đốc EVNNPC, mục tiêu năm 2021, Tổng công ty hoàn thành công tác số hóa toàn bộ dữ liệu liên quan tài sản (vật tư thiết bị, các công trình), dữ liệu khách hàng, dữ liệu quản trị CBCNV; đưa vào áp dụng đến đơn vị cấp 4 chương trình số hóa hệ thống các quy trình trong các lĩnh vực hoạt động; đầu tư xong hạ tầng VT&CNTT và các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, đáp ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng chuyển đổi số cũng như hệ thống lưu trữ dữ liệu đã được số hóa.

Năm 2022, Tổng công ty hoàn tất chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu tập trung và các ứng dụng trên nền bản đồ số; cơ bản đạt các mục tiêu đặt ra trong quá trình chuyển đổi số.

Hiện nay, trong các mặt công tác như: quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, kinh doanh điện năng, quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp,…, EVNNPC vẫn còn nhiều vướng mắc do chưa có một quy trình quản lý thống nhất. Các phần mềm mà Tổng công ty đang áp dụng chưa có sự kết nối, mà riêng rẽ từng lĩnh vực. Do đó, EVNNPC định hướng sẽ tích hợp các luồng dữ liệu đầu vào thành một dữ liệu chung và duy nhất, kết nối tất cả các hoạt động trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Lãnh đạo EVNNPC cũng nhấn mạnh, yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số của mỗi đơn vị là người đứng đầu phải vào cuộc quyết liệt, trực tiếp tìm hiểu, chịu trách nhiệm và hiểu rõ cần phải chuyển đổi số ở lĩnh vực nào, vướng mắc ở đâu,... để từ đó có những quyết định kịp thời.


  • 27/04/2021 11:07
  • Nghi Viên
  • 2879