EVNNPC đảm bảo cấp điện cho 883 điểm thi tốt nghiệp THPT tại 27 tỉnh, thành phố phía Bắc

Các công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục phục vụ cho 883 điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021.

Công nhân EVNNPC bố trí máy phát điện sẵn sàng tại các địa điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Từ ngày 6 - 9/7, EVNNPC không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của ban chỉ đạo, các hội đồng thi tại địa phương, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Các công ty điện lực tổ chức trực xử lý sự cố, sửa chữa điện tại địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của ban chỉ đạo, các hội đồng thi; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển, máy phát điện diesel để khẩn trương xử lý sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành hoặc chạy máy phát dự phòng trong tình huống xảy ra sự cố.

Ghi nhận tại Hưng Yên, tính đến ngày 28/6, phương án đảm bảo điện cho 31 điểm tổ chức thi THPT trên toàn tỉnh đã được Công ty Điện lực Hưng Yên chuẩn bị xong. Đặc biệt, công ty cũng phối hợp với các địa điểm thi kiểm tra và thay thế các bóng điện, dây dẫn hư hỏng xuống cấp; bố trí máy phát điện để sẵn sàng khi cần huy động.

Tại Nghệ An, có 68 điểm thi với hơn 1.400 phòng thi, trong đó có 120 phòng thi dự phòng. Công ty Điện lực Nghệ An đã chủ động xây dựng phương án cấp điện cụ thể, chi tiết tới từng khu vực.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng đã chỉ đạo CBCNV thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.


  • 05/07/2021 01:38
  • Nguyễn Thủy
  • 4384