EVNNPC ”cán đích” năm 2018 với nhiều thành tựu ấn tượng

Không để xảy ra tai nạn lao động, các chỉ tiêu về tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện vượt trước kế hoạch 1 năm,... đó là những thành tựu nổi bật của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) năm 2018.

Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2018, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 diễn ra ngày 8/1 tại Hà Nội.

Điểm sáng" về năng suất lao động, an toàn lao động

Tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ghi nhận và biểu dương toàn thể lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm vừa qua.

Năm 2018, EVNNPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân 27 tỉnh/thành phố phía Bắc. ”Đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận, bởi không chỉ đảm bảo điện với tốc độ tăng trưởng cao 12,09%, mà địa bàn EVNNPC quản lý còn tập trung nhiều khu công nghiệp, với yêu cầu về chất lượng điện năng rất cao”, ông Dương Quang Thành khẳng định.

Lãnh đạo EVN và lãnh đạo EVNNPC chủ trì hội nghị

Cũng trong năm 2018, EVNNPC cũng đã cung ứng điện đến 100% số xã, với 98,5% số hộ dân nông thôn. Đến nay, các xã biên giới trên địa bàn Tổng công ty quản lý đã được cấp điện, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu định canh, định cư, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh khu vực biên giới - hải đảo.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cũng đánh giá cao năng suất lao động của EVNNPC trong năm 2018. Cụ thể, năng suất lao động theo thương phẩm của Tổng công ty ước đạt 2,64 triệu kWh/người/năm, tăng 2,2% so với kế hoạch Tập đoàn giao và cao hơn bình quân của Tập đoàn. 

Trong năm qua, Tổng công ty cũng đã thực hiện thành công mục tiêu “nói không với tai nạn lao động”; các chỉ tiêu về tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện đều ”cán đích” mốc tiến độ đặt cho cho đến năm 2019, cụ thể: Tổn thất điện năng thực hiện 5,1%, giảm được 0,53% so với năm 2017 và tốt hơn 0,4,1% so với kế hoạch EVN giao.    Năng suất lao động theo điện thương phẩm đạt 2,64 triệu kWh/người/năm, tăng 2,2% so với kế hoạch của Tập đoàn. 

Năm 2018, Tổng công ty đã tập trung thực hiện chủ đề ”Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Tổng công ty cũng triển khai chương trình "Khách hàng là trung tâm" tại 13 Công ty Điện lực và Trung tâm chăm sóc khách hàng, từng bước thay đổi nhận thức, phương thức quản trị quan hệ khách hàng, nâng cao năng lực quản lý, phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên tại các đơn vị.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Cờ thi đua của EVN cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc

Năm 2019, tiếp tục nâng cao chất lượng, dịch vụ điện năng

Theo Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, năm 2019, Tập đoàn cũng như EVNNPC sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như: Phụ tải điện tiếp tục tăng cao trong khi nguồn điện mới vào vận hành không nhiều; nguyên liệu đầu vào cho sản xuất điện như giá than, giá khí bao tiêu tăng; việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn...

Do vậy, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu EVNNPC tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, Tổng công ty cũng cần làm tốt công tác tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động. ”Đây là một cuộc cách mạng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Mô hình tách dịch vụ ra khỏi sản xuất, kinh doanh đã được triển khai, nhằm minh bạch hóa giá thành, đồng bộ hóa, hiện đại hóa công tác dịch vụ, giúp dịch vụ sửa chữa năng động, hiệu quả hơn trong thị trường hiện nay”, ông Thành cho hay.

Năm 2019, toàn thể lãnh đạo CBCNV EVNNPC cần phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của năm 2020; tiếp tục đưa các chỉ tiêu như tổn thất điện năng, năng suất lao động, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện cán đích trước một năm so với kế hoạch;... thực hiện hiệu quả dịch vụ điện cấp độ 4, đảm bảo công khai, minh bạch, dễ thực hiện, dễ tham gia, dễ giám sát - Chủ tịch Dương Quang Thành chỉ đạo.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu EVNNPC tập trung đầu tư – xây dựng có hiệu quả, đặc biệt là ở các địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao; phối hợp với chặt chẽ các khách hàng lớn, khách hàng trọng điểm để có sự điều chỉnh phụ tải; lên các chương trình, phương án ưu tiên sản xuất vào giờ thấp điểm, tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện,...

Một số kết quả sản xuất - kinh doanh của EVNNPC trong năm 2018:

- Điện thương phẩm: 64,27 tỷ kWh, tăng trưởng 12,09%

- SAIDI: 873 phút

- Chỉ số tiếp cận điện năng: 5,77 ngày

- Tổng giá trị đầu tư xây dựng: 16.201 tỷ đồng, gấp 1,08 lần so với năm 2018

* Mục tiêu, kế hoạch năm 2019:

- Điện thương phẩm: 72,5 tỷ kWh, tăng trưởng 12,8%

- Tổn thất điện năng: 4,85%

- Năng suất lao động theo sản lượng điện thương phẩm ≥ 3,03 triệu kWh/người/năm

- SAIDI: 681 phút

- Chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ 7 ngày làm việc

- Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đạt kết quả cao hơn năm 2018.

- Tổng giá trị đầu tư xây dựng: 16.729 tỷ đồng.


  • 08/01/2019 02:48
  • Thùy Lê
  • 26883