EVNNPC: Sản lượng điện thương phẩm tháng 10 tăng 11,4% so với cùng kỳ 2016

Trong tháng 10/2017, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc.

Lũy kế 10 tháng, điện thương phẩm EVNNPC ước đạt 47,5 tỷ kWh, tăng 12,3% so với cùng kỳ 2016. Trong đó, thành phần công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 63,4%, tăng trưởng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Riêng tháng 10/2017, sản lượng điện thương phẩm đạt khoảng 5 tỷ kWh, tăng 11,4% so với cùng kỳ 2016. Cũng trong tháng này, EVNNPC đã đóng điện, đưa vào vận hành 14 công trình nâng công suất trạm biến áp 110 kV, cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ áp, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Về công tác dịch vụ khách hàng, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng được thực hiện đạt quy định. 135 khách hàng trung áp được giải quyết cấp điện với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục là 5,15 ngày; thấp hơn 1,85 ngày so với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Bên cạnh đó, toàn Tổng công ty thực hiện 14,74 triệu lượt tin nhắn thông báo tới khách hàng, tăng 1,8 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong các tháng cuối năm, Tổng công ty tiếp tục tăng cường giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2017 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Dự kiến, Tổng công ty cũng sẽ tổ chức hội thi cán bộ an toàn giỏi cấp Tổng công ty năm 2017 trong tháng 11. 


  • 02/11/2017 04:25
  • Hồng Hoa