EVNICT: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2018

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tập đoàn giao năm 2018 là “bước đà” thuận lợi để Công ty Viễn thông và Công nghệ Thông tin (EVNICT) tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2019, khẳng định vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực CNTT và viễn thông dùng riêng của Tập đoàn.

Lãnh đạo EVN và lãnh đạo EVNICT chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của EVNICT diễn ra ngày 9/1, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực và vai trò quan trọng của EVNICT trong sự phát triển chung của Tập đoàn.

Theo Tổng giám đốc EVN, hệ thống điện Việt Nam hiện đã đạt quy mô thứ 2 ASEAN, do đó, tầm vóc của hệ thống CNTT ngành Điện cũng cần phải tiên tiến, hiện đại, tương xứng với quy mô hệ thống điện. EVNICT cần học hỏi công nghệ từ các đơn vị, quốc gia tiên tiến trên thế giới để tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của EVN. Chất lượng nguồn nhân lực cũng cần được nâng cao, song song là cơ chế khuyến khích người tài.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bước sang năm 2019, với mục tiêu chung của Tập đoàn, EVNICT cần nghiên cứu và tham gia tích cực vào việc xây dựng các phần mềm, công cụ CNTT hỗ trợ Tập đoàn trong quản lý nhu cầu phụ tải, kiểm soát thông tin về các dự án điện mặt trời áp mái…

Đối với các phần mềm dùng chung trong Tập đoàn, Tổng giám đốc EVN yêu cầu EVNICT chú trọng nâng cao tính thân thiện trong giao diện, tiếp tục nâng cấp các phần mềm với tiêu chí hướng đến sự tiện lợi, hiệu quả cho người sử dụng.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Cờ thi đua của EVN cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc

Đặc biệt, Tổng giám đốc yêu cầu EVNICT cần thể hiện vai trò nòng cốt và tham gia tích cực trong việc nghiên cứu và đưa các ứng dụng của CMCN 4.0 vào mọi hoạt động quản lý, SXKD của Tập đoàn.

Trước các nhiệm vụ lãnh đạo Tập đoàn giao, ông Phạm Dương Minh- Giám đốc EVNICT cam kết toàn thể CBCNV Công ty sẽ đoàn kết, nỗ lực, phát huy tinh thần làm việc sáng tạo, hiệu quả để phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu về công tác điều hành, chất lượng, ổn định, tin cậy mạng viễn thông dùng riêng và công nghệ thông tin do Tập đoàn giao. Đồng thời, đặt mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ trong Đề án Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 của EVN và tập trung nguồn lực thực hiện chủ đề năm 2019: Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Một số kết quả thực hiện công tác năm 2018 của EVNICT:

  • Thực hiện tốt công tác bảo trì, hỗ trợ Tập đoàn và các đơn vị vận hành 17 hệ thống phần mềm dùng chung và gần 30 trang web ứng dụng trên Internet, web nội bộ của EVN, đảm bảo tính sẵn sàng dịch vụ trên 99%.  
  • Vận hành ổn định, thông suốt các hệ thống hạ tầng CNTT, đảm bảo kết quả vận hành lên đến 99,9%. Đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống.
  • Các chỉ tiêu EVN giao về công tác điều hành/vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng đạt 100%.
  • Nghiên cứu, thử nghiệm thành công các sản phẩm tự động hóa phục vụ điều khiển tại trạm và nhà máy điện.