EVNHCMC tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2022), Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật (2012-2022).

Theo báo cáo của EVNHCMC, thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, 10 năm qua, EVNHCMC đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và liên tục được đổi mới như: tổ chức hội nghị phổ biến trực tiếp, trực tuyến; hội thảo; tủ sách pháp luật; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật định kỳ hàng tuần/hoặc đột xuất theo nhu cầu công tác; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; thông qua hoạt động tiếp khách hàng…

BÀ Ung Thị Xuân Hương – Phó Chủ tịch Hội Luật Gia TP.HCM (thứ tư từ phải sáng) tặng Giấy khen của EVNHCMC cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biên giáo dục pháp luật.

Qua 10 năm thực hiện, EVNHCCM đã thực hiện tốt các nội dung phổ biến giáo dục Pháp luật theo Điều 10 và Điều 18 về phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong tổng công ty tập trung vào quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, pháp luật về việc làm, an toàn vệ sinh lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật công đoàn, Luật Điện lực và các quy định khác của pháp luật  liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp, người lao động.

Ngoài ra, hàng năm, trong tuần lễ cao điểm, tháng cao điểm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam, EVNHCMC đều treo băng rôn tại trụ sở làm việc của tất cả cơ quan và đơn vị “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề; phát hành tờ rơi, tờ gấp; phát hành Sổ tay pháp luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới ban hành; tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ do EVN tổ chức; tăng cường bài viết về Ngày pháp luật trên Bản tin pháp luật điện tử EVNHCMC; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan mật thiết đến hoạt động của EVN, EVNHCMC và các quy chế quản lý nội bộ của EVN, EVNHCMC…

Qua đó, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho người quản lý và người lao động trong toàn tổng công ty, khách hàng sử dụng điện. Tổng công ty cũng đã đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật của người lao động trở thành công việc hàng ngày.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia tọa đàm chuyên đề “Luật gia EVNHCMC nâng cao công tác phổ biến văn bản pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ EVNHCMC”, giới thiệu Trang pháp điển EVNHCMC và Trang Ứng dụng tư vấn pháp luật của tổng công ty.