EVNHCMC quyết tâm hoàn thành cơ bản quá trình chuyển đổi số năm 2022

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa tổ chức hội thảo “EVNHCMC với các xu hướng chuyển đổi số”, hướng tới mục tiêu hoàn thành cơ bản quá trình chuyển đổi số vào năm 2022.

Hội thảo là cơ hội để EVNHCMC tiếp nhận các ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những chiến lược, định hướng công nghệ, chính sách thúc đẩy phát triển chuyển đổi số. Qua đó, có thể tiếp thu, hoàn thiện và tổ chức triển khai chương trình chuyển đổi số được hiệu quả.

EVNHCMC quyết tâm hoàn thành cơ bản chuyển đổi số vào năm 2022

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ về ứng dụng các công nghệ Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning), an ninh thông tin vào quá trình chuyển đổi số đối với doanh nghiệp, qua đó gợi mở để EVNHCMC hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Minh Tùng - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổ trưởng Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của EVNHCMC cho biết: Tổng công ty đang xây dựng kế hoạch với mục tiêu hoàn thành cơ bản quá trình chuyển đổi số vào năm 2022. Kế hoạch chuyển đổi số được xây dựng xung quanh 5 trụ cột (văn hóa và chiến lược số, gắn kết khách hàng, quy trình và cải tiến, công nghệ, phân tích và quản lý dữ liệu), 4 trung tâm (khách hàng, tài sản, người lao động, dữ liệu) và 6 nhóm giải pháp trọng tâm.

Mục tiêu EVNHCMC hướng tới là một doanh nghiệp số, lấy khách hàng và người sử dụng điện làm trung tâm, cung cấp các dịch vụ trực tuyến, góp phần nâng cao tính minh bạch trong quan hệ với khách hàng, kết nối liên thông và vận hành thích ứng với nền kinh tế số, tham gia tích cực vào Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và cùng Thành phố hoàn thành mục tiêu xây dựng đô thị thông minh vào năm 2030.


  • 02/12/2020 04:12
  • Thùy Lê
  • 1406