EVNHCMC hoàn thành công trình “Cải tạo đường dây 110kV Phú Lâm – Phú Định”

Ngày 13/6, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đóng điện thành công, đưa vào vận hành đường dây 110kV Phú Lâm – Phú Định, góp phần nâng cao năng lực cung cấp điện cho Quận 6, Quận 8 và khu vực Tây Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường dây 110kV Phú Lâm – Phú Định đi qua nhiều khu vực dân cư và có hệ thống giao thông phức tạp

Đường dây 2 mạch 110kV Phú Lâm - Phú Định 1, 2 được xây dựng vào giai đoạn 1994-1996, với công suất truyền tải 186MVA, cấp điện cho các Quận 6, Quận 8 và khu vực Tây Nam Thành phố. Đây cũng là khu vực có tốc độ phát triển nhanh nên trong quá trình vận hành, nhiều thời điểm đường dây bị quá tải. Mặt khác, đường dây đi qua các khu dân cư phát triển, xâm lấn vào hành lang an toàn lưới điện.

Để đáp ứng nhu cầu về điện ngày càng gia tăng trong khu vực, EVNHCMC triển khai công trình cải tạo đường dây 110kV Phú Lâm - Phú Định, từ TBA 500/220/110kV Phú Lâm đến TBA 110kV Phú Định với chiều dài gần 6km.

Đường dây gồm 2 mạch 110kV, với 27 trụ thép hỗn hợp. Tổng mức đầu tư hơn 46 tỷ đồng. Dự án nâng công suất truyền tải từ 186MVA lên 307.8MVA. Công trình cũng được nâng cao khoảng cách, đảm bảo an toàn vận hành trong điều kiện vẫn giữ nguyên hành lang tuyến để không phát sinh giải phóng mặt bằng.

Do công trình có đoạn tuyến khá dài, đi qua nhiều khu vực dân cư và có hệ thống giao thông phức tạp, mật độ đông, có những đoạn giao chéo với 3 tuyến giao thông đường thủy nội địa và đại lộ Võ Văn Kiệt, nên việc thi công gặp khá nhiều trở ngại. Có những khu vực phải thực hiện thủ công hoàn toàn vì điều kiện đường nhỏ, nằm giữa khu vực dân cư có địa hình phức tạp, không thể đưa máy móc cơ giới lớn vào chân trụ.

Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM (thuộc EVNHCMC) đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường vận động các hộ dân tháo dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn mà tuyến đường dây đi qua. Đồng thời, tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo tiến độ đề ra, nhất là trong thời gian giãn cách vì dịch COVID-19 chỉ được phép có tối đa 5 nhân sự làm việc cùng lúc.

Cùng với việc khẩn trương hoàn thành công trình đường dây 110kV Phú Lâm - Phú Định, thời gian qua, Tổng công ty đã đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, nhằm nâng cao năng lực cung ứng điện với chất lượng ngày càng cao. Cụ thể, EVNHCM đã hoàn thành công trình cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn – Bà Quẹo, chuẩn bị hoàn thành dự án lắp MBA thứ 2 Trạm 110kV Bình Lợi.

Tổng công ty cũng khởi công nhiều công trình lớn như: xây dựng nhánh rẽ TBA 220kV Tân Sơn Nhất, cải tạo TBA 110kV Chợ Lớn, cải tạo TBA 110kV Hỏa Xa, cải tạo đường dây 110kV Cát Lái – Sao Mai; chuẩn bị khởi công các công trình Trạm 220kV Tân Sơn Nhất, cải tạo Trạm 110kV Bình Triệu, Trạm 110kV Thủ Đức Đông. 


  • 14/06/2021 04:50
  • Đức Hùng – Việt Anh
  • 3217