EVNHCMC: Tổng kết 20 năm ứng dụng công nghệ live-line

Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai ứng dụng công nghệ thi công trên lưới điện đang vận hành (live –line). Công nghệ này đã góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tăng uy tín cho ngành Điện.

Lãnh đạo EVNHCMC khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị - Ảnh: Đức Hùng

Lực lượng thi công trên đường dây trung thế đang vận hành của EVNHCMC được thành lập vào năm 1997. Khởi đầu là 2 tổ với 12 thành viên, đến nay, lực lượng live – line của EVNHCMC đã phát triển thành 10 tổ với 60 thành viên.

Tính riêng năm 2017, lực lượng này đã thi công khoảng 3.500 lượt trên đường dây đang mang điện. Đây là một trong những giải pháp quan trọng của EVNHCMC góp phần cải thiện chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện, tăng chỉ số tiếp cận điện năng, giúp Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Hiện nay, không chỉ dừng lại ở lưới trung thế, EVNHCMC đang nghiên cứu áp dụng thi công live – line trên lưới 110 kV.

Trước đây, để đào tạo và phát triển lực lượng thi công, bảo trì, sửa chữa lưới điện đang mang điện, EVNHCMC phải thuê các chuyên gia nước ngoài đào tạo, hướng dẫn. Đến nay, EVNHCMC đã có đội ngũ chuyên gia và công nhân lành nghề đủ sức đào tạo, huấn luyện công nhân mới.

Sau khi được thí điểm thành công tại TP.HCM, mô hình thi công live-line đã được EVN nhân rộng ra các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, quản lý lưới điện và cung ứng điện năng liên tục, ổn định.


  • 22/12/2017 01:50
  • Minh Tâm
  • 10259