EVNHCMC: Rút ngắn thời gian tiếp cận điện của khách hàng

Cải tiến, giảm các thủ tục để khách hàng có nhu cầu được cấp điện phục vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian ngắn nhất; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong toàn bộ quá trình cung cấp điện… Đó là những giải pháp Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) thực hiện nhằm nâng chỉ số tiếp cận điện năng và hài lòng của khách hàng.

Ông Lê Văn Phước, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết: Việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng tại TP. Hồ Chí Minh đã có một bước tiến đáng kể; tổng thời gian thực hiện từ khi ngành điện nhận hồ sơ đề nghị cấp điện của khách hàng đến khi hoàn tất xây dựng công trình và cấp điện cho khách hàng là không quá 23 ngày, thấp hơn 36 ngày theo đánh giá bình quân năm 2015 của Doing Business.

Website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

EVNHCMC đã hiệu chỉnh quy trình ngành điện, chủ động đầu tư cấp điện chuyên dùng qua lưới điện trung áp cho khách hàng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (ngoại trừ khách hàng đầu tư kinh doanh bất động sản), nhằm nâng cao hơn nữa chỉ số tiếp cận điện năng.

Theo đó, các khách hàng này sẽ chỉ phải thực hiện một thủ tục duy nhất về đề nghị cấp điện, giảm 5 thủ tục khách hàng phải thực hiện, các thủ tục liên quan còn lại sẽ do điện lực thực hiện. Tổng công ty sẽ chịu toàn bộ chi phí đầu tư công trình điện chuyên dùng cho khách hàng.

EVNHCMC đã tích cực chủ động phối hợp với các sở, ngành TP. Hồ Chí Minh để giảm thời gian giải quyết các thủ tục của các đơn vị này như không quá 15 ngày làm việc, gồm các thủ tục thỏa thuận hướng tuyến, vị trí trồng trụ, thỏa thuận phù hợp quy hoạch và cấp phép thi công.

Đặc biệt, với công trình điện do khách hàng tự đầu tư, thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện và các sở, ngành không quá 21 ngày làm việc. Trong đó thời gian giải quyết của ngành điện là không quá 6 ngày làm việc, bao gồm 2 thủ tục thỏa thuận đấu nối và nghiệm thu đóng điện, giảm 1 thủ tục so với quy trình hiện nay, rút ngắn 12 ngày làm việc so với Thông tư 33/2014 của Bộ Công Thương là 18 ngày.

Thời gian giải quyết của các sở, ngành không quá 15 ngày làm việc, bao gồm 3 thủ tục: Thỏa thuận hướng tuyến và vị trí trồng trụ, cấp phép thi công thỏa thuận phù hợp quy hoạch của Sở GTVT và Sở Công Thương.

Bên cạnh cải tiến giảm thủ tục, giảm thời gian đáp ứng nhu cầu điện của khách hàng, EVNHCMC cũng đang cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng thông qua việc áp dụng công nghệ mới và cải tiến dịch vụ.

EVNHCMC đã đầu tư lắp đặt hệ thống thu thập từ xa cho những khách hàng có điện năng tiêu thụ 2.000kWh/năm trở lên. Hệ thống này cũng cung cấp cho khách hàng biểu đồ phụ tải tiêu thụ điện; khai thác hóa đơn từ hệ thống thu thập từ xa; thực hiện theo dõi, giám sát tình hình sử dụng điện của khách hàng; lắp đặt điện kế 3 pha nhiều giá cho khách hàng sản xuất, kinh doanh có sản lượng điện tiêu thụ từ 2.000 kWh/tháng trở lên.

Theo EVNHCMC, công tác đo đếm điện luôn được khách hàng quan tâm cao, tổng công ty đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật đảm bảo việc đo đếm được thực hiện chính xác và minh bạch.

Công tơ đo đếm trước khi đưa vào lắp đặt, sử dụng cho khách hàng bắt buộc phải được kiểm định đạt chuẩn. Đơn vị kiểm định là những đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận. Công tơ luôn được lắp đặt ở vị trí thuận tiện cho khách hàng theo dõi, kiểm tra chỉ số điện năng tiêu thụ của mình. Trong trường hợp khách hàng có nghi ngờ về tính chính xác của công tơ, các công ty điện lực sẽ phối hợp với khách hàng kiểm tra sai số ngay tại hiện trường, hoặc thông qua các đơn vị kiểm định độc lập khác như Quatest 3, Chi cục Đo lường TP. Hồ Chí Minh…

Để phục vụ tốt khách hàng EVNHCMC cũng là đơn vị đầu tiên của EVN triển khai hóa đơn điện tử; lập trung tâm chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị khách hàng lắng nghe ý kiến của khách hàng để hoàn thiện dịch vụ.

Theo ông Phước, trong năm 2016 EVNHCMC tiếp tục nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch, đơn gián hóa các thủ tục; thông tin đầy đủ về giá điện; nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân viên làm công tác dịch vụ khách hàng.

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của EVNHCMC cho thấy:

- Có 99,94% khách hàng hài lòng về quy trình giải quyết dịch vụ.

- Có 99,96% khách hàng hài lòng với thái độ của nhân viên và 99,96% khách hàng hài lòng về không gian giao dịch

 


  • 22/04/2016 09:51
  • Theo Báo Công Thương
  • 14080


Gửi nhận xét