EVNHCMC: Nhiều chỉ số sản xuất, kinh doanh năm 2017 đã tiệm cận mục tiêu năm 2020

Đó là khẳng định của Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành về những kết quả thực hiện của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tính đến hết năm 2017.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 của EVNHCMC diễn ra ngày 16/1. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An, Các ban chuyên môn của EVN, Lãnh đạo EVNHCMC.

 

Một số kết quả nổi bật của EVNHCMC năm 2017:

- Sản lượng điện thương phẩm: 22,893 tỷ kWh, đạt 100,2% kế hoạch

- Tỷ lệ tổn thất điện năng: 3,72%, giảm 0,44% so với năm 2016

- Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI):  3,02 lần

- Tổng thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI): 231,31 phút

- Điểm hài lòng của khách hàng: 8,26/10 điểm

- Tự động hóa lưới điện:

+ Tổng số trạm biến áp không người trực: 41/50 trạm

+ Hoàn tất lắp đặt và đưa vào sử dụng 965 recloser có chức năng SCADA để điều khiển từ xa 315 tuyến dây trung thế

+ Triển khai lưới điện thông minh tại 4 khu vực gồm: Khu văn phòng thương mại tại Quận 1; Khu dân cư Miếu Nổi; Khu dân cư Phú Mỹ; Khu Công nghệ Cao Quận 9

   

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành biểu dương những nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên EVNHCMC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017.

EVNHCMC là Tổng công ty dẫn đầu trong khối phân phối của Tập đoàn về thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện và ứng dụng khoa học công nghệ. Theo đó, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của Tổng công ty đến thời điểm này đã tiệm cận với mục tiêu đặt ra cho năm 2020 - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN khẳng định.

Trong đó, một số kết quả nổi bật như: Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện chỉ còn 3,72% (chỉ tiêu giao năm 2020 phải giảm còn 3,5%); các chỉ số về SAIFI, SAIDI của EVNHCMC đều tốt hơn kế hoạch giao;…

Về dịch vụ điện trực tuyến, 19 loại hình dịch vụ của EVNHCMC đều đáp ứng tiếp nhận trực tuyến cấp độ 4; có thiết lập tuyến kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố.

Theo Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, đơn vị đề ra các mục tiêu  sớm rút ngắn khoảng cách với các công ty điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực. Trong đó, sản lượng điện thương phẩm phấn đấu đạt 24,2 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện dưới 3,9 %; SAIDI dưới 308 phút; SAIFI dưới 6,37 lần.

Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố, Tổng công ty sẽ chủ động thực hiện tốt chủ đề năm về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động, tiếp ứng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh,… 


  • 16/01/2018 06:58
  • Ngọc Tuấn