EVNHCMC: 100% vật tư thiết bị 110kV được bảo trì, bảo dưỡng theo phương pháp CBM

Trước đây, toàn bộ trạm biến áp 110kV và hệ thống đường dây cao thế của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) được thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ 3 năm/lần. Giờ đây, với việc ứng dụng công nghệ bảo trì, bảo dưỡng mới theo tình trạng thiết bị (CBM), EVNHCMC có thể phát hiện kịp thời những bất thường của thiết bị đang vận hành và chủ động đưa ra kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng nhằm ngăn ngừa sự cố xảy ra.

Sửa chữa, bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị CBM (Condition Based Maintenance) là phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng theo điều kiện, hay dựa trên tình trạng của thiết bị. Chiến lược sửa chữa, bảo dưỡng dựa trên việc phân tích tình trạng thiết bị thông qua nhật ký, thông số vận hành trong lịch sử, dữ liệu tình trạng thiết bị thu thập qua quá trình kiểm tra/thử nghiệm định kỳ.

Khi đưa vào áp dụng công nghệ CBM, các hạng mục kiểm tra/thử nghiệm sẽ được phân loại thực hiện ở 3 cấp độ khác nhau. Trong đó, cấp độ 1 là các hạng mục được thực hiện online, mà không cần phải gián đoạn cung cấp điện khách hàng; cấp độ 2 thực hiện offline, phải sử dụng các giải pháp cấp điện bổ sung, hỗ trợ thay thế hoặc ngưng cung cấp điện để thực hiện và cấp độ 3 là các hạng mục phân tích và chẩn đoán chuyên sâu hơn khi cần thiết.

Công nhân EVNHCMC thực hiện bảo trì định kỳ trên lưới điện 110kV

Một bộ chỉ số sức khoẻ (CHI – Condition Health Index) của mỗi thiết bị sẽ được chấm điểm sau khi thực hiện 3 cấp độ trên, từ đó sẽ có kết quả “khám bệnh” cho từng thiết bị và đưa ra các hành động “chữa bệnh” tương ứng cũng như thời gian “tái khám”, hoặc đưa ra cảnh báo thay thế ngay tuỳ theo tình trạng thiết bị và mức độ quan trọng của thiết bị đó.

Theo ông Luân Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, mục tiêu cốt lõi của sửa chữa, bảo dưỡng theo tình trạng vận hành CBM là phát hiện và ghi nhận những dữ liệu dựa trên điều kiện thực tế của thiết bị; từ đó làm tiền đề cho việc phân tích và ra các chiến lược bảo dưỡng/thay thế chủ động. EVNHCMC đã triển khai thí điểm phương pháp sửa chữa bảo dưỡng CBM từ năm 2020, đến nay đã áp dụng thực hiện đối với tất cả vật tư thiết bị thuộc lưới 110kV. Đồng thời, cập nhật đầy đủ kết quả thực hiện vào chương trình quản lý kỹ thuật (PMIS) để đánh giá, thực hiện.

Tổng công ty dự kiến sẽ triển khai thử nghiệm phương pháp này đối với lưới điện 22kV trong quý IV/2021. EVNHCMC cũng đã ban hành hướng dẫn phương pháp sửa chữa bảo dưỡng các vật tư thiết bị từ 110kV trở xuống theo tình trạng vận hành CBM làm cơ sở áp dụng rộng rãi tại các đơn vị trực thuộc, đồng thời làm cơ sở tiền đề áp dụng tại các tổng công ty phân phối điện khác trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Luân Quốc Hưng cho biết, đối với phương pháp sửa chữa bảo dưỡng truyền thống (3 năm/lần) như trước đây sẽ ít cân nhắc điều kiện thực tế của thiết bị khi lập kế hoạch và thực hiện bảo trì, dẫn tới tình trạng lãng phí khi đến hạn bảo dưỡng mà thiết bị vẫn còn trong trạng thái vận hành tốt. Hay ngược lại, sẽ bị động trong việc bố trí nguồn lực nếu chẳng may thiết bị chưa đến hạn sửa chữa lại phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Với phương pháp CBM, việc bảo trì chỉ tiến hành khi cần thiết nhằm không để xảy ra trường hợp suy giảm khả năng vận hành hoặc sự cố, loại bỏ phương án bảo trì định kỳ tốn kém và giảm đáng kể xác suất hư hỏng thiết bị. “Đây là một phần không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi số của EVNHCMC và quản trị lưới điện thông minh, góp phần cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn cho TPHCM”, ông Luân Quốc Hưng cho biết thêm.


  • 13/10/2021 02:54
  • Lê Quang Bình
  • 11634