EVNHANOI thông báo ngừng nhắn tin lịch ghi chỉ số

Từ tháng 3/2017, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) sẽ ngừng nhắn tin tới khách hàng lịch ghi chỉ số hàng tháng. Việc nhắn tin thông báo chỉ được thực hiện khi có sự thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ.

Theo đó, trong tháng 2/2017, EVNHANOI đã thông báo cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô bằng tin nhắn với nội dung: “PC<TÊN_DL> thông báo lịch ghi chỉ số công tơ của khách hàng cố định vào ngày <NGÀY_GC>  hàng tháng. PC<TÊN_DL>  sẽ nhắn tin thông báo lại đến khách hàng lịch ghi chỉ số nếu có thay đổi. Trân trọng!”.

Ví dụ: PC HAIBATRUNG thông báo lịch ghi chỉ số công tơ của khách hàng cố định vào ngày 09 hàng tháng. PC HAIBATRUNG sẽ nhắn tin thông báo lại đến khách hàng lịch ghi chỉ số nếu có thay đổi. Trân trọng!

EVNHANOI cam kết, ngày ghi chỉ số sẽ được thực hiện đúng lịch đã gửi đến khách hàng. Các tháng sau đó, EVNHANOI sẽ không nhắn tin thông báo lịch ghi chỉ số công tơ đến khách hàng nữa, trừ trường hợp có sự thay đổi. 

Trong trường hợp có thay đổi, các công ty điện lực sẽ nhắn tin thông báo đến khách hàng với nội dung: “PC<TÊN_DL>  thông báo: Kể từ <THÁNG/NĂM> lịch ghi chỉ số công tơ của khách hàng <MA_KH> thay đổi vào ngày <NGÀY_GC>  hàng tháng. Trân trọng!”.

Ví dụ: PC HAIBATRUNG thông báo: Kể từ tháng 10/2018 lịch ghi chỉ số công tơ của khách hàng PD0200T45678 thay đổi vào ngày mồng 08 hàng tháng. Trân trọng!

Những năm qua, việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng luôn được EVNHANOI đặc biệt chú trọng. Bên cạnh nhắn tin chăm sóc khách hàng hàng tháng, EVNHANOI cũng đã triển khai nhiều dịch vụ để khách hàng có thêm lựa chọn trong việc nắm bắt các thông tin liên quan đến ngành Điện như: Phần mềm chăm sóc khách hàng (EVNHANOI CSKH) trên các thiết bị di động; Nhắn tin truy vấn thông tin về điện qua đầu số 8088; Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty phục vụ khách hàng 24/7 qua 2 đầu số: 19001288 - (04) 22222.000...


  • 28/02/2017 03:54
  • Hồng Hoa - Tiến Hiệp
  • 24641