EVNHANOI phát triển ứng dụng phục vụ công tác hiện trường

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã phát triển ứng dụng phục vụ công tác hiện trường, qua đó hiện đại hoá và nâng cao chất lượng quản lý lưới điện.

Sơ đồ mô hình kết nối hệ thống quản lý lưới điện với ứng dụng phục vụ công tác hiện trường của EVNHANOI.

Theo đại diện EVNHANOI, đối với phương pháp "thủ công" trước đây, những công tác tại hiện trường (như kiểm tra định kỳ ngày/đêm, thí nghiệm, kiểm định thiết bị,...) gặp nhiều khó khăn khi tiến hành các công đoạn sau đó (như xác thực, báo cáo, lập kế hoạch xử lý,...) do đều phải đợi kết quả triển khai thực tế. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của chuỗi sản xuất kinh doanh.

Vì vậy, EVNHANOI đã xây dựng ứng dụng phục vụ công tác hiện trường để số hóa, quản trị, giám sát toàn bộ các quy trình thực hiện, triển khai công tác quản lý lưới điện. Ứng dụng này sẽ thay đổi toàn bộ phương thức vận hành lưới điện truyền thống, giúp người vận hành có thể giám sát, điều khiển, thu thập dữ liệu trên toàn hệ thống kịp thời, nhanh chóng nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện...

Ứng dụng giúp liên kết dữ liệu, tiến hành song song các công việc tại hiện trường và tại văn phòng, như giải pháp xác thực số (xác thực bằng chữ ký điện tử, xác thực sinh trắc học, xác thực OTP (khách hàng). 

Hiện này, ứng dụng phục vụ công tác hiện trường đã đưa vào sử dụng tại 30 điện lực thuộc EVNHANOI. Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tích hợp thêm các chức năng như: thực hiện tiếp công tác thí nghiệm, lập biên bản tại nhà; chức năng treo tháo công tơ; chức năng bảo hành, bảo dưỡng có điều kiện,...

Với ứng dụng này, EVNHANOI sẽ tận dụng được nguồn nhân lực, có thể đánh giá hiệu quả công việc đối với công tác ngoài hiện trường; giám sát được hành trình, mức độ an toàn của nhiều công đoạn có yêu cầu về an toàn điện; đồng thời loại bỏ việc gián đoạn sản xuất,... Ứng dụng còn làm giàu dữ liệu, phục vụ cho công tác quản trị, điều hành của tổng công ty được tốt hơn.


  • 19/09/2021 01:11
  • Việt Anh
  • 11361