EVNHANOI đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp phân phối điện hàng đầu ASEAN

Đây là mục tiêu được Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đề ra, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Sự kiện diễn ra ngày 5/1, tại Hà Nội.

Năm 2020, ngành Điện nói chung, EVNHANOI nói riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức gây ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dù vậy, Đảng bộ Tổng công ty và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động đã nỗ lực, phấn đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi cơ bản hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty năm 2020, thực hiện tốt chủ đề năm 2020 về “Hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020, hướng tới thành công Đại hội Đảng các cấp”.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả, đặc biệt là đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên cũng được Đảng ủy Tổng công ty chú trọng. Trong năm 2020, đã kết nạp 133 quần chúng ưu tú vào đảng, vượt 1,02% chỉ tiêu Thành ủy giao; 8 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 32 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tổng công ty đã cung cấp điện an toàn đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của Nhân dân Thủ đô với chất lượng ngày càng tốt, đặc biệt là các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, EVNHANOI cũng hoàn thành đầu tư phát triển lưới điện theo quy hoạch, hiện đại hóa gắn liền chương trình đầu tư chỉnh trang đảm bảo mỹ quan đô thị; giảm tổn thất điện năng trên lưới phân phối từ 5,71% năm 2015 còn 3,72% năm 2020 (về đích trước 1 năm so với chỉ tiêu EVN giao và đã tiệm cận tỷ lệ tại các Công ty Điện lực tiên tiến nhất khu vực).

Độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng dịch vụ khách hàng được nâng cao; sản xuất - kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; năng suất lao động tăng hàng năm, cải thiện thu nhập người lao động…

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHANOI (thứ 4 từ trái sang) trao Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Phát huy kết quả đó, năm 2021, Đảng ủy xác định chủ đề công tác “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội” và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác Đảng, sản xuất - kinh doanh, lãnh đạo tổ chức đoàn thể; đặc biệt khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, nhằm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội Thủ đô và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn Thành phố, phấn đấu trở thành doanh nghiệp phân phối điện thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Tổng EVNHANOI đạt được trong năm 2020, qua đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thành phố, là tiền đề quan trọng cho thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty cần chủ động quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách thiết thực, hiệu quả, đưa tinh thần Nghị quyết vào cuộc sống. Ngoài ra, cần lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, cải tiến phương pháp lãnh đạo, quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tập trung làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Bên cạnh đó, EVNHANOI cần thực hiện đảm bảo cung cấp điện an toàn, chất lượng phục vụ các sự kiện chính trị, văn hoá của Đảng, Nhà nước và hoạt động dịch vụ, SXKD, sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn Thủ đô; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án về điện, đảm bảo vận hành ổn định lưới điện, giảm tối đa thời gian mất điện. Trong đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu EVNHANOI cần quan tâm phục vụ tốt nhất cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp diễn ra tại Hà Nội. 


  • 06/01/2021 12:00
  • Hà Văn Anh
  • 2169