EVNHANOI cần chủ động xây dựng các phương án đảm bảo vận hành, cung cấp điện ổn định cho Thủ đô

Đó là một trong những yêu cầu của Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đinh Thế Phúc tại buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) về công tác đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và kế hoạch triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ thị số 20/TT-TTG ngày 08/06/2023 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025. Buổi làm việc diễn ra ngày 3/4, tại trụ sở EVNHANOI.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Danh Duyên cho biết, để đảm bảo cung ứng điện năm 2024, EVNHANOI đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục bám sát theo các văn bản hướng dẫn và phương án của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND Thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành, qua đó thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra.

EVNHANOI phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ (toàn Tổng công ty) trong năm 2024. Tuyên truyền cho các đơn vị, CBCNV, khách hàng, người dân chủ động thực hiện mọi giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành viên HĐTV EVN Đinh Thế Phúc đánh giá cao những nỗ lực của EVNHANOI nhằm đảm bảo công tác cung ứng điện năm 2024

EVNHANOI cũng đã chỉ đạo các công ty điện lực làm việc trực tiếp với các khách hàng sản xuất, thương mại dịch vụ có mức tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên để tuyên truyền kế hoạch cung cấp điện năm 2024, các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Qua đó, đến 31/03/2024 đã có 98.779 khách hàng ký thỏa thuận thực hiện tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20CT/TTg, sản lượng tiết kiệm điện khách hàng cam kết là 142,6 triệu kWh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thành viên HĐTV EVN Đinh Thế Phúc đánh giá cao những nỗ lực của EVNHANOI nhằm đảm bảo công tác cung ứng điện năm 2024 và kế hoạch triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ thị số 20/TT-TTG ngày 08/06/2023 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025.

Thành viên HĐTV EVN Đinh Thế Phúc yêu cầu EVNHANOI xây dựng kế hoạch tổng thể và phương án đối phó nhanh chóng cho các tình huống cấp bách, đặc biệt và trong 2 tháng 5 và 6, khi nhu cầu phụ tải tăng cao, đảm bảo cung ứng điện liên tục, không bị gián đoạn cho đời sống, sản xuất - kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Cần thường xuyên tổ chức kiểm tra và đôn đốc đánh giá tình hình thực hiện các công trình điện trên địa bàn, quản lý chất lượng thi công nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Chủ động phối hợp với A0, A1 để tính toán, xây dựng các phương án vận hành cung cấp điện an toàn, tin cậy cho Thành phố Hà Nội trong năm 2024 và đặc biệt là các tháng cao điểm mùa khô; phối hợp với Sở Công Thương Thành phố và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; vận động khách hàng tham gia tích cực vào chương trình điều chỉnh phụ tải và dịch chuyển phụ tải điện trong khung giờ cao điểm.

Được biết, để chủ động các giải pháp cung ứng điện ổn định trong mùa khô, EVNHANOI cũng chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các công ty điện lực trực thuộc thực hiện xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải năm 2024, ký cam kết với các nhóm khách hàng để thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), trong đó các thoả thuận DR phi thương mại đã ký được với 3.435 khách hàng; thỏa thuận DR thương mại và sản xuất đã ký với 2182/2182 khách hàng (chiếm tỷ lệ 100%), tổng công suất đăng ký tiết giảm là 166,67 (MW).

Công tác dịch chuyển phụ tải điện của khách hàng tiêu thụ điện lớn đảm bảo cung ứng điện năm 2024 EVNHANOI đã thực hiện vẽ biểu đồ phụ tải cho toàn bộ 619 điểm đo, ký thỏa thuận được với 619/619 (100%) mã điểm đo thuộc đối tượng sản xuất công nghiệp có sản lượng trên 1 triệu kWh/năm. Tổng công suất sử dụng lớn nhất (Pmax) trong khung giờ dịch chuyển năm 2024 của 619 mã điểm đo dự kiến là: 620 MW (vào lúc 14h).

Cùng với đó, các dự án đầu tư xây dựng TBA 110kV, 220kV được triển khai đúng tiến độ, trong đó có 06 công trình TBA 220kV, 110kV dự kiến đóng điện trước ngày 31/5/2024

EVNHANOI cũng đã xây dựng kịch bản sử dụng máy phát điện diesel của khách hàng theo chỉ đạo của EVN, hướng dẫn các đơn vị làm việc với khách hàng ký biên bản huy động sử dụng máy phát điện diesel của khách hàng trong trường hợp có sự cố thiếu nguồn hoặc khi có yêu cầu của công ty Điện lực.


  • 03/04/2024 03:37
  • Minh Thanh
  • 3798