EVNGENCO 3 ủng hộ TP Hồ Chí Minh 700 triệu đồng

Chiều 3/6, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) trao tặng 700 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố và kinh phí mua vắc xin phòng dịch.

Từ trái sang: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Tổng giám đốc EVNGENCO 3 và ông Vũ Quang Sáng – Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO 3 đến trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ kinh phí mua vắc xin và 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước tiếp tục chung tay, góp sức, mua vắc xin phòng COVID-19 của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; phát huy truyền thống tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm của EVNGENCO 3 với cộng đồng, EVNGENCO 3 ủng hộ  500 triệu đồng ủng hộ kinh phí mua vắc xin và 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua hoạt động này, EVNGENCO 3 mong muốn đóng góp cho địa phương có thêm nguồn quỹ hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh và đóng góp kinh phí mua vắc xin phòng COVID-19, quyết tâm chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.


  • 03/06/2021 05:37
  • V.P - EVNGENCO 3
  • 6421