EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII

Ngày 12/6, Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động của EVNGENCO 3 đã đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục, đảm bảo môi trường tại các nhà máy, hoàn thành đúng tiến độ đối với 5 dự án đầu tư xây dựng do Tổng công ty làm chủ đầu tư và làm tư vấn quản lý dự án. 

Theo đó, lợi nhuận thực hiện năm 2019 đạt hơn 200% so với kế hoạch, bảo toàn và phát triển được vốn góp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Tổng công ty và của EVNGENCO 3 tại các doanh nghiệp khác.

Trong các năm từ 2015 đến năm 2019, toàn Tổng công ty đã có 216 sáng kiến trong sản xuất kinh doanh. Năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước, việc làm và tiền lương của cán bộ, công nhân viên được đảm bảo.

Đồng chí Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Hàng năm, Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đều được công nhận là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ kết nạp được 34 đảng viên, vượt 9 đảng viên so với chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội trước. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Yên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM khen ngợi những thành quả mà Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động của EVNGENCO 3 đã đạt được trong 5 năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Tổng công ty đã và đang xây dựng được hình ảnh tốt đẹp tại các địa phương có các đơn vị thuộc EVNGENCO 3 đứng chân. 

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Tổng công ty, đồng chí Võ Văn Yên khẳng định nhiệm vụ hàng đầu là giữ vững hoạt động sản xuất điện, tham gia thị trường điện hiệu quả, đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao; nâng tầm dịch vụ sửa chữa, vận hành các nhà máy điện chuyên nghiệp trong nước và hướng tới dịch vụ nước ngoài.

Trong công tác đầu tư xây dựng, Tổng công ty cần tiếp tục tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài để triển khai đầu tư các dự án nguồn điện mới, đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hoàn thành tốt các công trình đầu tư xây dựng đang thực hiện.

Bên cạnh đó, đồng chí Võ Văn Yên yêu cầu Đảng bộ cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng...

Ban Chấp hành Đảng bộ EVNGENCO 3 nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM lần thứ I. 


  • 13/06/2020 11:21
  • V.P - EVNGENCO 3
  • 7653