EVNGENCO 3 tiếp tục được cấp Chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu EDGE

Nhằm tiếp tục khẳng định những nỗ lực không ngừng trong việc duy trì và phát triển một môi trường làm việc bình đẳng về giới trong tất cả các lĩnh vực, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) đã tiếp tục tái đánh giá chứng nhận EDGE như một lời khẳng định cho những cam kết và quyết tâm trong hành trình thực thi công tác bình đẳng giới. Ngày 11/01/2023, EVNGENCO 3 tiếp tục được cấp Chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu EDGE cấp độ ASSESS (có hiệu lực 2 năm).

 EVNGENCO3 tiếp tục được cấp Chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu EDGE cấp độ ASSESS

Sau khi được đạt được chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu EDGE, EVNGENCO 3 tiếp tục thực thi các chính sách, chế độ phúc lợi cho người lao động, triển khai thành công các hạng mục trong chương trình hành động mà tiêu biểu là áp dụng chính sách làm việc linh hoạt, các chế độ cho người lao động được bổ sung và ghi nhận vào Thỏa ước lao động tập thể của EVNGENCO 3.

Kết quả đạt được sau quá trình khảo sát tái đánh giá cho thấy, sau 2 năm kể từ khi EVNGENCO 3 đạt được chứng nhận Bình đẳng giới toàn cầu EDGE vào năm 2020, CBCNV tổng công ty gia tăng sự vững tin vào các chính sách của EVNGENCO 3, điều này được thể hiện qua kết quả đánh giá về: Chính sách tuyển dụng và thăng tiến, văn hóa doanh nghiệp (tỷ lệ câu trả lời đồng ý/đồng ý cao đều đạt ở ngưỡng trên 75% đến 94%); đặc biệt, trên 80% nhân sự (gồm cả nam và nữ) được khảo sát cho biết họ có cơ hội công việc (88%) và mức lương ngang bằng (89%); trên 90% người lao động tham gia khảo sát về chính sách tại EVNGENCO 3.

Trong quá trình thực hiện tái đánh giá, tổ chức EDGE Certified Foundation đã có những lời khen cho sự nỗ lực của tổng công ty trong việc giữ vững các chỉ số bình đẳng giới qua hai năm cũng như đã có những bước điều chỉnh, xây dựng lộ trình phát triển lãnh đạo nữ, thể hiện nỗ lực cải thiện tỷ lệ lãnh đạo nữ của EVNGENCO 3 trong tương lai.

Việc đạt được Chứng nhận EDGE lần thứ 2 đã góp phần to lớn vào việc xây dựng hình ảnh của EVNGENCO 3 - một đơn vị luôn nỗ lực thực hiện các chính sách cho người lao động nói chung và chính sách bình đẳng giới nói riêng, hướng tới các chuẩn mực quốc tế trong quản trị, lan tỏa sự quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo EVNGENCO 3 trong triển khai thực thi bình đẳng giới.


  • 21/01/2023 02:31
  • V.P EVNGENCO 3
  • 3448