EVNGENCO 2 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

"Phấn đấu đạt sản lượng sản xuất của công ty mẹ và công ty con 100% vốn là 2 tỷ kWh” – đây là mục tiêu được đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty Cổ phần (EVNGENCO 2) diễn ra chiều 9/6, tại thành phố Cần Thơ. 

Tham dự đại hội có ông Đinh Thế Phúc – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đại diện lãnh đạo các Ban chức năng EVN.

Về phía EVNGENCO 2 có ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), ông Trương Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên của EVN tại EVNGENCO 2...

Đại hội còn có sự tham dự của 33 cổ đông sở hữu/đại diện ủy quyền trực tiếp cho 1.186.421.567 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số phiếu biểu quyết.

Ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐTV phát biểu tại đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023… Các nội dung đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.

Theo báo cáo tại đại hội, năm 2022 được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình xây dựng và phát triển của Tổng công ty Phát điện 2 sau 10 năm thành lập. Mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sư quan tâm chỉ đạo của EVN, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương, EVNGENCO 2 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022 với tổng sản lượng điện sản xuất toàn tổng công ty đạt 16,3 tỷ kWh, đạt 103% kế hoạch, chiếm khoảng 13% tổng sản lượng điện sản xuất của EVN và các GENCOs; chiếm 6% tổng sản lượng điện toàn hệ thống.

Năm 2022 cũng là năm EVNGENCO 2 cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam cơ bản hoàn thành chuyển đổi số. Tổng công ty đã có những bước tiến trong công cuộc chuyển đổi số như: số hoá 3D các thiết bị, kết cấu, chi tiết máy trong nhà máy điện; phát triển các phần mềm “Tự động cập nhật và báo cáo các số liệu vận hành hồ chứa”, “Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh”; tổ chức các buổi hội thảo, các khóa đào tạo chuyên sâu giúp nâng cao nhận thức về các tính năng, hiệu quả các giải pháp chuyển đổi số… 

5 tháng đầu năm 2023, trước những khó khăn do ảnh hưởng của hiện tượng El–Nino, lượng nước về các hồ thuỷ điện rất thấp, mưa ít, nắng nóng gay gắt; tình hình cung ứng nhiên liệu tiếp tục gặp nhiều khó khăn, EVNGENCO 2 đã triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành kế hoạch. Cụ thể, vận hành các tổ máy phát điện an toàn, hiệu quả, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống; các đơn vị thủy điện đảm bảo cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp mùa khô, vận hành đúng quy trình hồ chứa và liên hồ được phê duyệt; tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của Chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; triển khai thực hiện các dự án có liên quan đến EVNGENCO 2 thuộc Quy hoạch điện VIII; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh…

Chủ trì Đại hội tiến hành biểu quyết tại đại hội

EVNGENCO 2 phấn đấu, năm 2023 sản lượng sản xuất của công ty mẹ và công ty con 100% vốn đạt 2 tỷ kWh.

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã chất vấn liên quan đến việc vận hành các nhà máy điện trước tình hình thời tiết phức tạp, lượng nước về các hồ thuỷ điện rất thấp; tình hình đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện… Tất cả các câu hỏi đều được lãnh đạo EVNGENCO 2 giải đáp thoả đáng. 
 
Phát biểu tại đại hội, ông Đinh Thế Phúc – Thành viên Hội đồng thành viên EVN, đại diện cổ đông lớn của EVNGENCO 2 chia sẻ: “Năm 2023, tổng công ty cần tiếp tục tiết kiệm chi phí, đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định và hiệu quả; đảm bảo công tác sửa chữa lớn, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đúng kế hoạch đề ra; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án được EVN thông qua; ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng EVN thực hiện lộ trình chuyển đổi số, trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025; bám sát Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp triển khai các bước tiếp theo để hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hoá… EVN với tư cách là cổ đông lớn sẽ hỗ trợ tối đa để EVNGENCO 2 ngày càng phát triển”.


  • 10/06/2023 12:50
  • Minh Lương - Ngọc Mai
  • 4485