EVNGENCO 2 thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính

Ngày 15/10, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) đã phối hợp với các đối tác FPT, Tableau, Fidelity và SAP tổ chức hội thảo trực tuyến về chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, với mục tiêu tìm ra giải pháp tối ưu và định hướng áp dụng chuyển đổi số đối với công tác tài chính kế toán của EVNGENCO 2.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe các chuyên gia trình bày cụ thể các vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính như: Chuyển đổi số từ khái niệm đến hành động thực tiễn (FPT); Hệ thống báo cáo điều hành BI cho EVNGENCO 2 (Tableau); Chuyển đổi số trong quản trị tài chính của EVNGENCO 2 (Fidelity); Chia sẻ về quy trình đổi mới trong chuyển đổi số của ngành Điện (SAP) và Giải pháp báo cáo tài chính hợp nhất (FPT).

Hội thảo được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến

Các đối tác cũng đã đề xuất một số giải pháp, lĩnh vực chuyển đổi số có thể thực hiện ngay để EVNGENCO 2 tham khảo, xem xét áp dụng. Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã đặt nhiều câu hỏi và được giải đáp cụ thể, thỏa đáng về các vấn đề quan tâm.

“Với các nội dung do tư vấn FPT, Tableau, Fidelity và SAP trình bày đã làm rõ những câu hỏi, vấn đề thực tiễn và khó khăn, vướng mắc về chuyển đổi số trong lĩnh vực tại chính kế toán của lãnh đạo EVNGENCO 2 cũng như của đội ngũ làm công tác tài chính kế toán trong toàn Tổng công ty”, Tổng giám đốc EVNGENCO 2 Trương Hoàng Vũ nhận xét.

Tổng giám đốc EVNGENCO 2 giao nhiệm vụ cho các Ban chức năng của Tổng công ty, đặc biệt là Ban Tài chính Kế toán tổ chức nghiên cứu, phối hợp với các đối tác tư vấn để đề xuất lộ trình, chiến lược thực hiện chuyển đổi số trong công tác tài chính. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tư vấn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ EVNGENCO 2 đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, mang lại hiệu quả thiết thực cho Tổng công ty trong thời gian tới.


  • 15/10/2021 04:57
  • Minh Lương
  • 9361