EVNGENCO 1 và EVNICT ký kết thoả thuận phối hợp quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin

Ngày 28/8, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) và Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã tổ chức lễ ký kết thoả thuận quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin của EVNGENCO 1.

Tham dự lễ ký kết về phía Tổng công ty Phát điện 1 có ông Đinh Kim Cương – Thành viên HĐTV; ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng giám đốc EVNGENCO 1; ông Lê Hải Đăng – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty.

Về phía Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin có ông Nguyễn Minh Khiêm – Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Trường Giang – Phó Giám đốc Công ty; ông Phạm Ngọc Hiển – Phó Giám đốc Công ty.

Phó Tổng giám đốc EVNGENCO 1 Lê Hải Đăng (hàng đầu bên phải) và Giám đốc EVNICT Nguyễn Minh Khiêm (hàng đầu bên trái) ký kết thoả thuận phối hợp quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin của EVNGENCO 1.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Tổng giám đốc EVNGENCO 1 Lê Hải Đăng cho biết, thực hiện các nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, EVNICT đã cung cấp hạ tầng và hỗ trợ EVNGENCO 1 triển khai nhiều hệ thống CNTT trong đó có: (i) Hệ thống quản lý văn bản điều hành Doffice tại Cơ quan Tổng công ty, các đơn vị hoạch toán phụ thuộc và Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi; (ii) Hệ thống EVNPortal thử nghiệm tại Cơ quan Tổng công ty; (iii) Hệ thống ứng dụng dịch vụ người lao động SmartEVN thử nghiệm tại Cơ quan Tổng công ty; (iv) Hệ thống thanh toán điện tử Epayment; (v) Hệ thống hóa đơn điện tử E-Invoice. Đến nay, các hệ thống đã được triển khai hoàn thành và hoạt động ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh của tổng công ty, góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số của EVNGENCO 1 thành công.

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1, Phó Tổng giám đốc EVNGENCO 1 Lê Hải Đăng gửi lời cảm ơn lãnh đạo EVNICT đã luôn đồng hành hỗ trợ EVNGENCO1 trong công tác triển khai các hệ thống CNTT của EVNGENCO1, và hy vọng sự hợp tác giữa hai bên ngày càng khăng khít, thực chất, hiệu quả góp phần đảm bảo vận hành các hệ thống CNTT của EVN, EVNGENCO1 và EVNICT được ổn định, an toàn an ninh thông tin.

Ông Nguyễn Minh Khiêm – Giám đốc Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin cũng chia sẻ, hiện nay, toàn bộ hệ thống máy chủ ứng dụng của EVNGENCO 1 đang được lắp đặt tại Phòng DC (máy chủ) 11 Cửa Bắc do EVNICT quản lý, nhiều hệ thống quan trọng của EVNGENCO 1 như hệ thống D-Office, SmartEVN, Portal, E-Payment đang được EVNICT hỗ trợ cài đặt trên tài nguyên hệ thống của EVN do EVNICT quản lý vận hành.

Thoả thuận phối hợp quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin của EVNGENCO 1 đưa ra những nội dung có tính nguyên tắc chung được hai bên nhất trí thực hiện trên cơ sở tự nguyện và là cơ sở tiền đề để hai bên triển khai có tính hệ thống các quy trình phối hợp cụ thể cho từng hệ thống CNTT.

Trong đó, EVNICT hỗ trợ EVNGENCO 1 trong công tác quản lý vận hành, an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống. Hai bên sẽ thiết lập kênh trao đổi thông tin và phối hợp quản lý vận hành, xử lý sự cố thường xuyên liên tục và tuân thủ thỏa thuận của hai bên. Thỏa thuận có thời hạn 03 năm. 

Thông qua thỏa thuận hợp tác về viễn thông, công nghệ thông tin sẽ phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho EVNGENCO 1 và EVNICT.


  • 29/08/2023 08:40
  • Thanh Huyền
  • 3888