EVNGENCO 1 ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh

Năm 2021, Tổng công ty Phát điện 1( EVNGENCO 1) đã rất chủ động trong triển khai thực hiện chủ đề năm "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam" với nhiều kết quả được ghi nhận.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) diễn ra chiều 6/1, tại Hà Nội. Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ động trong chuyển đổi số

Năm 2021, dịch COVID-19 khiến phụ tải giảm mạnh cùng với sự phát triển nóng của các nguồn năng lượng tái tạo, giá nhiên liệu tăng cao,… đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNGENCO 1. Dù vậy, tổng công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành biểu dương những thành quả của EVNGENCO 1 đạt được trong năm 2021

Tổng công ty đã đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, góp phần cùng EVN cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, vượt chỉ tiêu tập đoàn giao; bảo toàn và phát triển vốn; hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước và đảm bảo đời sống cho CBCNV.

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình vận hành hệ thống điện và thị trường gặp nhiều biến động, EVNGENCO 1 đã ứng dụng công nghệ số vào công tác vận hành thị trường điện như: ứng dụng AI dự báo giá, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trên mobile, ứng dụng công cụ lấy số liệu tự động, phần mềm đối soát thanh toán,… Qua đó, tăng cường công tác giám sát, điều hành các đơn vị phát điện xây dựng phương thức vận hành các nhà máy phù hợp, nâng cao hiệu suất vận hành và độ tin cậy, hoàn thành vượt chỉ tiêu hiệu quả vận hành thị trường điện.

Thực hiện chủ đề năm 2021 về “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, tổng công ty đã hoàn thành phần lớn các nhiệm vụ EVN giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng như: chuẩn hoá, số hoá quy trình sửa chữa, bảo dưỡng; áp dụng RCM trong sửa chữa bảo dưỡng và khai thác hiệu quả thiết bị; xây dựng phần mềm quản lý điều độ tàu và tự động lập kế hoạch điều độ tàu tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải; xây dựng nhật ký vận hành điện tử tại các nhà máy điện; xây dựng Dashboard kỹ thuật (App EVNGENCO1); giám sát camera thông minh (AI),... 

Ngoài ra, công tác tái cơ cấu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khoa học công nghệ và môi trường… cũng đạt các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVN

Xây dựng EVNGENCO1 thành đơn vị có trình độ quản trị tiên tiến, hiện đại

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ghi nhận, EVNGENCO 1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và là đơn vị dẫn đầu EVN trong khối sản xuất điện. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các tổ máy điện của tổng công ty luôn sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu vận hành của hệ thống. Đặc biệt, tổng công ty đã cấp điện cho mùa khô vượt sản lượng tập đoàn giao. Tổng công ty hoàn thành đạt 8/9 chỉ tiêu hiệu quả Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, riêng chỉ tiêu suất hao nhiệt tuy không đạt nhưng giảm mạnh so với năm 2020 (giảm 112  kJ/kWh) so với năm 2020.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của EVNGENCO 1

EVNGENCO 1 cũng đã ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện lộ trình chuyển đổi số, ngoài các nhiệm vụ tập đoàn giao, tổng công ty cũng đã chủ động xây dựng các đề án về chuyển đổi số và triển khai đúng kế hoạch. 

Xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của EVN cũng như các đơn vị thành viên trong năm 2022 là đảm bảo điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu EVNGENCO 1 sẵn sàng các tổ máy với độ khả dụng cao; chuẩn bị tốt nguồn nhiên liệu cho phát điện; tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số; tiết kiệm chi phí hiệu quả, cải thiện suất hao nhiệt các nhà máy.

Ông Nguyễn Đức Cường - Thành viên HĐTV EVN trao Cờ Thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021 của EVNGENCO1

EVN sẽ ban hành kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2022, với các tiêu chí, nội dung cụ thể. Do vậy, tổng công ty cần sớm có kế hoạch triển khai thực hiện; chủ động thích ứng, linh hoạt đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa vận hành các nhà máy an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, EVNGENCO 1 cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực hoạt động, nhất là trong lĩnh vực quản trị, xây dựng tổng công ty trở thành đơn vị có trình độ quản trị tiên tiến, hiện đại, tiếp cận các phương thức quản trị tiên tiến trên thế giới. Đồng thời, chú trọng việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thu hút người có tài, xây dựng môi trường, văn hóa doanh nghiệp để người lao động yên tâm gắn bó với đơn vị.

Ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên HĐTV EVN trao Cờ thi đua của EVN cho các tập thể đạt thành xuất sắc trong năm 2021 của EVNGENCO 1

Nhận diện rõ những thách thức của tổng công ty trong năm 2022, ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 cho biết, toàn thể lãnh đạo và CBCNV tổng công ty sẽ cùng đoàn kết, nỗ lực, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022. Lãnh đạo tổng công ty khẳng định: “Mỗi CBCNV sẽ chủ động sáng tạo trong sản xuất, trong nghiên cứu và ứng dụng hoa học công nghệ. Sự đoàn kết của ban lãnh đạo, sự đồng lòng, đồng sức của toàn thể CBCNV, sự hợp tác tốt và hiệu quả của các đối tác và các đơn vị bạn sẽ là chìa khóa đưa EVNGENCO 1 đi đến thành công”. 

Một số thành tích nổi bật của EVNGENCO1 trong năm 2021:

- Tổng lượng điện sản xuất: 34,230 tỷ kWh, chiếm 27,7% sản lượng điện sản xuất của EVN và 13,9% sản lượng điện sản xuất, nhập khẩu của toàn hệ thống.

- Hoàn thành vượt sản lượng điện 6 tháng mùa khô 2021: đạt 19,03 tỷ kWh, bằng 101,24% kế hoạch giao và là đơn vị phát điện duy nhất trong EVN vượt kế hoạch sản lượng điện mùa khô.

 - Nhiều nhà máy điện hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng năm như: Thủy điện Sông Tranh 2 (ngày 30/11), Thủy điện Đại Ninh (ngày 4/9), Thủy điện Đồng Nai 3 & 4 (ngày 6/11), Đa nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (1/11); Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (12/12); Nhiệt điện Quảng Ninh (ngày 28/12).


  • 06/01/2022 07:24
  • Mai Hương
  • 3700