EVNGENCO 1 sản xuất điện vượt kế hoạch mùa khô 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã sản xuất 19,025 tỷ kWh, đạt 101,2% kế hoạch được giao. Qua đó, góp phần tích cực cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống người dân.

EVNGENCO 1 đang quản lý, vận hành các nhà máy điện với tổng công suất hơn 7.100MW (bao gồm các đơn vị cổ phẩn). Trong 6 tháng đầu năm, với kết quả sản xuất hơn 19 tỷ kWh, EVNGENCO 1 là tổng công ty phát điện có sản lượng điện lớn nhất trong khối GENCO của EVN.

Công ty Thủy điện Đồng Nai và Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn là hai đơn vị tiêu biểu của EVNGENCO 1 trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất điện, với sản lượng điện lần lượt đạt 133% và 115,3% kế hoạch được giao.

Công ty Thủy điện Đồng Nai sản xuất vượt kế hoạch 33% trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: ĐVCC

Trong bối cảnh dịch COVID-19, EVNGENCO 1 cũng gặp nhiều khó khăn, một số nhà máy nằm trong các vùng tâm dịch bùng phát. Tuy nhiên, các đơn vị thuộc Tổng công ty đã thuân thủ nghiêm túc các giải pháp ứng phó dịch bệnh; triển khai hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ “kép”: chống dịch và đảm bảo SXKD.

Lãnh đạo Tổng công ty cho biết, EVNGENCO 1 sản xuất trong điều kiện thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về các hồ thủy điện tốt. Công tác cung ứng than nội địa trong 6 tháng đầu năm đáp ứng yêu cầu cho sản xuất điện. Với công tác cung ứng than nhập khẩu, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng Tổng công ty đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp để đảm bảo đủ than cho vận hành.

Trong 6 tháng cuối năm, EVNGENCO1 tập trung các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành sản lượng điện 17,7 tỷ kWh. Tổng công ty sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp để vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Các hồ thủy điện vận hành tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và cung cấp đủ nước cho sản xuất điện năng.

Tổng công ty cũng sẽ lo nguồn than đảm bảo đủ cho vận hành trong các tháng cuối năm 2021 và mùa khô năm 2022, nâng tồn kho dự trữ than tại các nhà máy lên mức tối đa.

Cùng đó, Tổng công ty sẽ triển khai Đề án “Chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 1” với một số đề tài trọng tâm hướng đến giảm chi phí nhiên liệu, tối ưu công tác quản trị hiệu suất và giám sát hoạt động SXKD trên nền tảng di động, phục vụ công tác điều hành sản suất trong toàn Tổng công ty.


  • 09/07/2021 03:21
  • M.Hạnh
  • 4880