EVNFinance nhận gói tín dụng từ GCPF, củng cố mục tiêu kinh doanh năm 2020

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) vừa nhận được những dòng vốn đầu tiên trong gói tài trợ tín dụng trị giá 15 triệu USD từ Quỹ Hợp tác Khí hậu toàn cầu (The Global Climate Partnership Fund - GCPF), giúp củng cố hơn nữa cơ sở thực hiện kế hoạch kinh doanh đạt mục tiêu 280 tỷ đồng của công ty.

Việc ký kết tài trợ gói tín dụng trị giá 15 triệu USD là kết quả của quá trình tiếp xúc kỹ lưỡng, thiện chí giữa GCPF và EVNFinance để đi đến việc thống nhất hợp tác.

Đại diện GCPF đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động và những đóng góp hiệu quả của EVNFinance đối với sự phát triển của ngành Điện lực Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo trong giai đoạn gần đây.

Ảnh minh họa

EVNFinance là công ty tài chính đầu tiên tại Việt Nam ký kết thành công hợp đồng tài trợ với GCPF. Sự kiện này tạo ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn với lãi suất hấp dẫn cho các khách hàng, đối tác của EVNFinance trong lĩnh vực điện năng, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng tái tạo để phục vụ mục tiêu kinh doanh có hiệu quả song hành cùng mục tiêu xây dựng môi trường thân thiện. Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương, chiến lược EVNFinance là phát triển gắn liền với ngành Điện nói chung và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - khách hàng then chốt của công ty nói riêng.

Trong bối cảnh hiện nay, khi dịch bệnh COVID vẫn đang diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam, EVNFinance vẫn được nhà đầu tư tin tưởng, lựa chọn là tổ chức duy nhất trên toàn cầu được tiếp nhận nguồn vốn giải ngân, đã khẳng định hướng đi đúng, an toàn và hiệu quả của EVNFinance.

Trong năm 2020, EVNFinance đã đặt mục tiêu kinh doanh đạt 280 tỷ đồng, tương đương với mức thực hiện năm 2019. Xây dựng mục tiêu kinh doanh của năm 2020, EVNFinance tiếp tục kiên trì bám sát mục tiêu vì sự phát triển bền vững của ngành Điện, ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, đồng hành với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện năng.

Bên cạnh đó, EVNFinance sẽ đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu tài chính khác nhau của thị trường. Trong đó, mảng tài chính tiêu dùng đang được công ty hết sức chú trọng theo hướng ưu tiên phát triển về chất lượng với các sản phẩm chuyên biệt, có ứng dụng fintech phù hợp với các quy định pháp lý.

Lãnh đạo EVNFinance cho biết, trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh COVID phức tạp và dự báo còn kéo dài những tác động tới nền kinh tế trong nước và quốc tế, việc đặt mục tiêu kinh doanh như trên là nỗ lực lớn hướng tới mục tiêu hài hòa lợi ích của các cổ đông đồng thời hỗ trợ tối đa cho khách hàng của EVNFinance. Những kết quả hợp tác với GCPF cũng như với các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế sẽ giúp củng cố hơn nữa cơ sở xây dựng và thực hiện mục tiêu kinh doanh của EVNFinance đã đặt ra trong năm 2020.


  • 09/06/2020 01:44
  • Phan Thảo
  • 8535