EVNFinance: Mở rộng hợp tác, phát triển sản phẩm cốt lõi

Từng nắm giữ tới 40% vốn điều lệ, nhưng trong năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thoái vốn 100% tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance). Vậy, EVNFinance sẽ phát triển như thế nào trong thời gian tới? PV Tạp chí Điện lực đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Ninh - Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông Hoàng Văn Ninh

PV: Thời gian qua EVN và các đơn vị thành viên đã được hưởng những ưu đãi gì từ EVNFinance, thưa ông?

Ông Hoàng Văn Ninh: Được thành lập ngày 01/9/2008 theo mô hình tổ chức tín dụng cổ phần (Tập đoàn Điện lực Việt Nam góp 40% vốn điều lệ), sứ mệnh và mục tiêu chủ yếu của EVNFinance là thu xếp vốn và quản lý nguồn vốn chuyên nghiệp cho EVN và các đơn vị thành viên. 

Theo đó, EVN và các đơn vị thành viên luôn được EVNFinance xác định là nhóm khách hàng mục tiêu để phát triển tín dụng và ưu tiên vốn đầu tư, đặc biệt là những nguồn vốn dài hạn. Lãi suất cho vay đối với các đơn vị thành viên của EVN luôn ở mức thấp hơn so với mặt bằng lãi suất trên thị trường. Các đơn vị đã được giải ngân nhanh hơn, phục vụ kịp thời tiến độ xây dựng và vận hành các dự án. Có thể nói, EVNFinance đã thực hiện tốt vai trò là đầu mối thu xếp vốn và tư vấn tài chính cho nhiều dự án điện. 

PV: Được biết, EVNFinance còn tư vấn phát hành thành công trái phiếu trong nước cho EVN? 

Ông Hoàng Văn Ninh: EVNFinance đã tư vấn phát hành thành công trái phiếu trong nước với tổng giá trị 9.000 tỷ đồng cho EVN, đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư xây dựng; tư vấn, kết nối thành công các nhà đầu tư tới nhiều dự án nguồn điện, góp phần mở ra các cơ hội tiếp cận vốn đầu tư cho ngành Điện. 

Bên cạnh đó, từ năm 2012, EVNFinance còn triển khai hoạt động kiểm soát chi, quản lý cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ cho các dự án điện và một số dự án vay vốn nước ngoài do EVN trực tiếp vay. Tính đến 31/12/2016, EVNFinance đã được giao kiểm soát chi, quản lý uỷ thác cho vay các dự án của Bộ Tài chính và EVN với tổng giá trị hơn 5 tỷ USD (quy đổi).
 
PV: Được biết trong năm nay EVN sẽ hoàn thành kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại EVNFinance, thưa ông?

Ông Hoàng Văn Ninh: Việc EVN thoái vốn tại EVNFinance được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012 về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015. Theo đó, trong giai đoạn này, EVN đã thoái một phần vốn tại EVNFinance. Giai đoạn 2017 – 2020, EVN sẽ hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn tại EVNFinance theo Quyết định 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 về Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN. 

Trải qua 9 năm hoạt động với nhiều khó khăn, thách thức, bên cạnh việc thúc đẩy phát triển các dịch vụ tài chính ngân hàng truyền thống như tín dụng, đầu tư... EVNFinance đã có những bước phát triển vững chắc, trở thành một tổ chức tài chính uy tín, tin cậy trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp các dịch vụ tài chính trong lĩnh vực năng lượng điện. Đây là cơ sở và điều kiện quan trọng để EVNFinance xác định những mục tiêu chiến lược trong thời gian tới, sau khi EVN hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại EVNFinance.

PV: Ông có thể cho biết rõ hơn, mục tiêu chiến lược trong thời gian tới của EVNFinance?

Ông Hoàng Văn Ninh: Quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2011 - 2015 đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng vẫn còn nhiều hạn chế cần sớm khắc phục. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn triển khai tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng và Chính phủ đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020.

Bám sát mục tiêu hoạt động, khẳng định và duy trì vị thế là một công ty tài chính tổng hợp, EVNFinance xác định sẽ tiếp tục duy trì và phát triển vị thế của mình trên thị trường vốn, gắn liền với hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ngành Điện. Đồng thời, tìm kiếm cơ hội, nâng cao năng lực vốn chủ sở hữu; tiếp tục mở rộng mô hình hoạt động. Bên cạnh đó, EVNFinace cũng đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ thông qua phát triển các sản phẩm trên nền tảng công nghệ hiện đại, coi đây là một trong những sản phẩm cốt lõi của Công ty; tập trung phát triển các hoạt động dịch vụ, lựa chọn sản phẩm cốt yếu là quản lý ủy thác và cho vay lại.

Hiện tại, EVNFinance đã mở rộng quan hệ hợp tác và cung cấp các dịch vụ tài chính cho các khách hàng trên phạm vi toàn quốc, bên cạnh khách hàng chính là EVN và các đơn vị thành viên. 

PV: Xin cảm ơn ông!


  • 21/09/2017 03:07
  • Theo TCĐL chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 9169