EVNEPTC tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu trong Đảng

Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) diễn ra ngày 28/5. Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị Đảng bộ công ty tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - đổi mới - phát triển", Đại hội Đảng bộ EVNEPTC lần thứ III đã thành công, tốt đẹp.

Khẳng định vai trò trong quản lý hợp đồng mua bán điện

Đồng chí Trần Đình Nhân khẳng định, trong nhiệm kì 2015-2020, Đảng bộ EVNEPTC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ EVN giao, đặc biệt là trong việc quản lý hợp đồng mua bán điện, triển khai thị trường điện.

Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN biểu dương những thành quả mà Đảng bộ EVNEPTC đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020

Từ năm 2015-2020, EVNEPTC đã quản lý, theo dõi và thực hiện 309 hợp đồng mua bán điện với tổng công suất 50.969 MW, tăng 197% số hợp đồng và 71% về công suất so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đến nay, công ty đang thực hiện thanh toán tiền mua điện cho 217 nhà máy với tổng công suất đạt 39.422 MW. Tổng sản lượng điện mua đạt 739,9 tỷ kWh, với chi phí mua điện là là 992,84 nghìn tỷ đồng, tăng 68% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đặc biệt, từ đầu năm 2019 đến nay, EVNEPTC đã phối hợp với các chủ đầu tư, kịp thời thực hiện các thủ tục, công nhận vận hành thương mại cho hơn 100 nhà máy năng lượng tái tạo.

 

Tại Đại hội, Đảng bộ EVNEPTC đã bầu:

- 9 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Danh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- 5 đồng chí vào Ban kiểm tra Đảng ủy.

- 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong công tác thị trường điện, EVNEPTC đã thực hiện tốt các nghĩa vụ của bên bán điện trong các hợp đồng mua bán điện với các tổng công ty Điện lực trong giai đoạn thị trường phát điện cạnh tranh, thị trường bán buôn điện cạnh tranh; tính toán, cung cấp các số liệu đầu vào và phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trong việc tính toán lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện năm tới và tháng tới, đảm bảo các số liệu đầy đủ và đúng quy định.

Công ty cũng đã phối hợp với các nhà máy điện trực thuộc EVN gồm Thái Bình 1, Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng xây dựng chiến lược và lập bản chào giá để vận hành hiệu quả trong thị trường điện bán buôn… 

Song song đó, Đảng bộ EVNEPTC cũng quan tâm, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Qua đó, tạo sự ổn định, làm nền tảng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đảng bộ EVNEPTC đã thực hiện tốt công tác cán bộ, kiểm tra giám sát, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội; triển khai tốt về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...  

Đồng chí Trần Đình Nhân yêu cầu Đảng bộ EVNEPTC trong nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo làm tốt công tác quản lý hợp đồng mua bán điện, thị trường điện; tăng cường theo dõi diễn biến của giá nhiên liệu đầu vào, phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia vận hành hiệu quả thị trường điện.

EVNEPTC cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đàm phán, trình tự, thủ tục đàm phán; tăng cường ứng dụng CNTT, công nghệ hiện đại, cải cách hành chính trong đàm phán mua bán điện, để tăng sự minh bạch, tăng chất lượng đàm phán, tạo sự hài lòng cho các nhà đầu tư.

Các đại biểu Đảng bộ EVNEPTC biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Trần Đình Nhân cũng đề nghị Đảng bộ công ty tiếp tục chú trọng triển khai công tác giáo dục về chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong công tác cán bộ, cần quy hoạch, bổ nhiệm những cán bộ có năng lực chuyên môn, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong công việc, phẩm chất đạo đức tốt.

EVNEPTC cũng cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới, sáng tạo, xây dựng công ty thành đơn vị mạnh, sản xuất kinh doanh hiệu quả; tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp trên nền tảng đổi mới, phát triển có trình độ công nghệ, quản trị hiện đại, chuyên môn hóa cao…

Đổi mới – sáng tạo

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự EVNEPTC cho biết, nhiệm kì 2015 - 2020, với sự đoàn kết nhất trí và quyết tâm của toàn thể cán bộ đảng viên, sự phối hợp đồng bộ của chính quyền và các đoàn thể, Đảng bộ EVNEPTC đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ EVNEPTC nhiệm kỳ 2020-2025

100% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh; không có chi bộ xếp loại yếu, kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ các năm đều đạt trên 95%, trong đó hàng năm có từ 15% - 17% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ Công ty được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ EVNEPTC đã kết nạp được 25 quần chúng ưu tú vào Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, trình độ năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, năng nổ tích cực trong các hoạt động xã hội và xây dựng cộng đồng.    

 Phát huy những thành quả đã đạt được, nhiệm kì 2020-2025, Đảng bộ EVNEPTC sẽ tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các chi bộ và từng cán bộ, đảng viên; nâng cao hơn nữa tính chủ động, tính chiến đấu, tính hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích chung của EVN trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ EVNEPTC nhiệm kỳ 2020-2025:

- Số tổ chức Đảng trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của cấp trên; không có tổ chức Đảng yếu kém.

- Số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%; trong đó số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 85% trở lên.

- Kết nạp trên 10 đảng viên mới.

-  Đảm bảo thực hiện đàm phán các hợp đồng mua bán điện theo đúng quy định hiện hành và thực hiện thanh toán chính xác 100%.

- Đảm bảo bảng kê thanh toán thị trường điện đảm bảo chính xác 100%.

- Đảm bảo 100% hệ thống đo đếm điện năng được kiểm tra, kiểm định.

- Năng suất lao động tăng trên 8%.

- Tiết kiệm 5% chi phí sản xuát kinh doanh so với kế hoạch được giao.


  • 28/05/2020 12:02
  • Mai Hương
  • 9140