EVNEPTC gửi văn bản đề nghị các chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo sớm gửi hồ sơ đàm phán

Để chuẩn bị thủ tục đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện đối với các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, ngày 24/3/2023, Công ty Mua bán điện thuộc EVN (EVNEPTC) vừa có văn bản gửi chủ đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời chưa có giá điện khẩn trương gửi các hồ sơ tài liệu.

EVNEPTC đề nghị các chủ đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời chưa có giá điện khẩn trương gửi các hồ sơ tài liệu của dự án theo danh mục được nêu tại văn bản số 1790/EPTC-KDMĐ ngày 09/3/2023 để hai bên rà soát các hồ sơ pháp lý và tổ chức đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành.

Cập nhật đến sáng ngày 24/3/2023, vẫn chỉ có duy nhất 01 Chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ theo văn bản đề nghị của EVNEPTC.