EVNEIC tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong công tác thông tin - truyền thông của EVN

Sáng 29/5, Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông Tập đoàn dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng ban Truyền thông Tập đoàn chúc mừng Ban chấp hành Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Nghiêm Anh Tú - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, Chi bộ Trung tâm đã lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kế hoạch trong nhiệm kỳ.

 

- Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí.

- Đồng chí Đinh Thị Bảo Ngọc - Giám đốc Trung tâm, Phó Tổng biên tập Tạp chí Điện lực, Phó Ban biên tập các trang thông tin điện tử của Tập đoàn tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam gồm: 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Chi bộ Trung tâm đã nghiêm túc triển khai tổ chức, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy cấp trên, Chi bộ Trung tâm đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công kế hoạch hằng năm, ban hành các nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm năm, nghị quyết chuyên đề; xây dựng các chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy cấp trên, phù hợp với tình hình cụ thể của Chi bộ Trung tâm.

Công tác thông tin, truyền thông thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng của Tập đoàn; các trang thông tin điện tử, các ấn phẩm, trang mạng xã hội do Trung tâm quản lý đều đưa thông tin chính xác, kịp thời, bám sát các hoạt động của Tập đoàn, giải đáp những vấn đề dư luận quan tâm, nâng cao việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu của EVN. Chi bộ cũng đã nâng cao, đổi mới chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm qua từng năm. 

Tập thể CBCNV Trung tâm, đặc biệt là Ban biên tập và đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền hiệu quả, bám sát với định hướng chỉ đạo của Tập đoàn. 

Đảng viên Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực nhất trí thông qua mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.

Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, Trung tâm luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ không thường xuyên/đột xuất do Đảng ủy Tập đoàn và EVN giao phó. Trung bình mỗi năm, Trung tâm đã hoàn thành từ 8 - 10 hạng mục công việc không thường xuyên, đặc biệt năm 2019, thực hiện 24 hạng mục công việc, trong đó có các hạng mục rất quan trọng, như: xuất bản kỷ yếu "Điện lực Việt Nam - quá trình phát triển" nhân kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện, các ấn phẩm sách, phim tư liệu khác…

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về chính trị, thống nhất tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Chất lượng đội ngũ đảng viên được chú trọng, các đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được thêm 7 đảng viên mới (đạt 110% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra). Chi bộ được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh, đặc biệt năm 2017 đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu".

Chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông Tập đoàn biểu dương Chi bộ Trung tâm đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tổ chức Đại hội, chủ động báo cáo Đảng ủy Tập đoàn những vấn đề vướng mắc. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Trịnh Mai Phương lưu ý Chi bộ Trung tâm cần khẩn trương hoàn thiện, đáp ứng các điều kiện để kiện toàn nhân sự cấp ủy trong thời gian tới. Đồng thời, chú trọng phát triển đảng viên, bởi tiềm năng còn rất nhiều. 

Đồng chí Trịnh Mai Phương cũng biểu dương cấp ủy Trung tâm đã chỉ đạo Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hằng năm và nhấn mạnh các nhiệm vụ của Trung tâm trong thời gian tới còn rất nặng nề. Trong công tác thông tin, truyền thông nói chung của Tập đoàn, đồng chí Trịnh Mai Phương yêu cầu Trung tâm tiếp tục bám sát tình hình thực tế để phối hợp với Ban Truyền thông EVN hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Cũng tại Đại hội này, Chi bộ Trung tâm đề ra những mục tiêu, phương hướng và các giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, phát huy nội lực, tối ưu hóa nguồn nhân lực, có bước phát triển đột phá trong lĩnh vực truyền thông, thông tin; tiếp tục thực hiện tốt vai trò quan trọng trong công tác thông tin - truyền thông của Tập đoàn; đồng thời giữ vững sự đoàn kết trong nội bộ để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ; xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Trung tâm phát triển bền vững, góp phần nâng cao hình ảnh và thương hiệu EVN.