EVNCPC ủng hộ gần 4,3 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19

Gần 4,3 tỷ đồng là kết quả đóng góp của hơn 11.300 CBCNV thuộc 23 đơn vị thành viên và Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) để ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.

CBCNV các đơn vị của Tổng công ty Điện lực miền Trung đóng góp ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống COVID-19, trong ảnh là PC Quảng Ngãi. Nguồn ảnh: EVNCPC

Trước đó, Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn EVNCPC đã kêu gọi CBCNV toàn EVNCPC đóng góp mỗi người 01 ngày lương để ủng hộ Quỹ. 

Số tiền này được các đơn vị của EVNCPC trao trực tiếp cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 13 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.

Ngoài ra, CBCNV EVNCPC cũng đã nhắn tin ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 của Chính phủ thông qua tổng đài 1408, thể hiện trách nhiệm công dân góp phần cùng xã hội trong công tác huy động mọi nguồn lực cho chiến lược vaccine phòng, chống COVID-19.

Dịp này, các đơn vị thuộc EVNCPC cũng đã trao tổng số trên 450 triệu đồng hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 


  • 14/06/2021 05:19
  • M.Hạnh
  • 4363