EVNCPC thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu

Đó là khẳng định của ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tại buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về công tác thương hiệu vào ngày 18/11 tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm ghi nhận và biểu dương EVNCPC là một trong những đơn vị tích cực, chủ động trong việc triển khai áp dụng nhận diện thương hiệu.

Phó Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh, việc áp dụng nhận diện thương hiệu cần được thực hiện quyết liệt và đồng bộ từ EVN xuống các đơn vị trực thuộc, để tạo sự thống nhất, xây dựng thương hiệu EVN mạnh.

Ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để tăng cường hiệu quả áp dụng chính xác và nhất quán hệ thống nhận diện thương hiệu, ông Võ Quang Lâm đề nghị, thời gian tới, EVNCPC cần xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn và hướng dẫn cho các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Trung; nghiên cứu phân công bổ sung chức năng nhiệm vụ quản trị thương hiệu cho Ban Truyền thông của EVNCPC để tạo điều kiện xuyên suốt về cơ cấu tổ chức, trong tham mưu, chỉ đạo và triển khai công tác quản trị thương hiệu; nghiên cứu triển khai thư viện ảnh dùng chung trong EVNCPC và tiến tới mở rộng chia sẻ với EVN và các tổng công ty khác.

Đối với sử dụng hình ảnh liên quan đến thương hiệu trên các kênh truyên thông, đề nghị các đơn vị rà soát chọn lọc chỉ sử dụng hình ảnh tuân thủ theo hệ thống nhận diện thương hiện trên các kênh truyền thông của EVN và đơn vị từ ngày 01/01/2023.

Trước đó, từ ngày 16-17/11, đoàn công tác của EVN đã đi khảo sát công tác áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu tại Tổng công ty Điện lực miền Trung và các đơn vị thành viên gồm: Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNCPC. Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, EVNCPC và các đơn vị thành viên đã thực hiện tốt việc triển khai áp dụng hồ sơ nhận diện thương hiệu, đáp ứng lộ trình và yêu cầu của EVN đề ra.

Đoàn công tác của EVN kiểm tra công tác áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu tại Điện lực Tam Kỳ (Công ty Điện lực Quảng Nam)

Trên cơ sở chỉ đạo của EVN, EVNCPC đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tiến hành rà soát, thay đổi nhận diện thương hiệu tại EVNCPC và các đơn vị thành viên. EVNCPC cũng thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện; trong đó ưu tiên sử dụng hình ảnh nhận diện thương hiệu mới trong tất cả các sản phẩm truyền thông, chương trình/phần mềm nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh, thương hiệu EVN/EVNCPC đến khách hàng, đối tác.

Ngoài ra, Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng đã tuyên truyền, phổ biến video clip về một số điểm mới trong hồ sơ nhận diện thương hiệu của EVN tại các màn hình thông tin, thông báo, trang tin điện tử của EVNCPC và các đơn vị thành viên để toàn thể CBCNV biết và sử dụng; đồng thời nhanh chóng hướng dẫn bổ sung cho một số tình huống ứng dụng cụ thể tại EVNCPC và đơn vị để phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đến nay, các đơn vị đã cơ bản thay đổi nhận diện thương hiệu theo quy định mới ở các lĩnh vực như: hành chính văn phòng; thiết bị phương tiện vận tải; ấn phẩm truyền thông; truyền thông trực tuyến; sự kiện; cảnh quan môi trường… Đặc biệt, Trung tâm Chăm sóc khách hàng với vai trò đặc thù là đại diện EVNCPC tiếp xúc với khách hàng trên môi trường trực tuyến, đã chủ động áp dụng nhận diện chuẩn thương hiệu mới để điều chỉnh trên trang web, trên giao diện ứng dụng điện thoại.

Đối với một số ấn phẩm truyền thông, thiết kế trang trí trong các phòng giao dịch khách hàng, trụ sở một số đơn vị vẫn còn sử dụng nhãn hiệu cũ,… EVNCPC và các đơn vị thành viên đang đẩy mạnh công tác triển khai, với mục tiêu đến hết ngày 31/12/2022 hoàn thành việc thay đổi nhận diện thương hiệu theo đúng tiến độ EVN đề ra.

Qua khảo sát đánh giá, đoàn công tác của EVN cũng kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc ở các đơn vị, từ đó trao đổi, hướng dẫn, đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Ngày 19/5/2021, Hội đồng thành viên EVN đã phê duyệt Hệ thống nhận diện thương hiệu mới của EVN tại Nghị quyết số 230/NQ-EVN. Tiếp đó, ngày 29/7/2021, EVN đã có Quyết định số 971/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN và Quyết định số 972/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên EVN. Việc áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu đáp ứng nhu cầu xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu EVN trong giai đoạn mới hiệu quả hơn, nhất quán hơn, thuyết phục cao về các giá trị của EVN đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội.


  • 18/11/2022 09:37
  • Nghi Viên
  • 4963