EVNCPC đã đảm bảo cung ứng đủ điện cho miền Trung -Tây Nguyên

Là sự ghi nhận và biểu dương của Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đối với kết quả đạt được của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của đơn vị, ngày 10/1 ở thành phố Đà Nẵng.

Hoàn thành toàn diện

Đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 13 tỉnh/thành miền Trung – Tây Nguyên là thành tích lớn nhất của EVNCPC trong năm qua - ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc EVNCPC báo cáo tại hội nghị. Đến hết năm 2019, có 100% số xã và 99,7% số hộ dân nông thôn tại 13 tỉnh/thành này đã có điện.

Chất lượng dịch vụ khách hàng của EVNCPC cũng ngày càng cao với nhiều giải pháp như:  Dịch vụ điện trực tuyến, kết nối liên thông với trung tâm hành chính công của địa phương. Các chỉ tiêu thực hiện của EVNCPC đều đạt và vượt kế hoạch EVN giao, nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm từ 1-2 năm so với lộ trình EVN giao đến năm 2020.

Về mức độ tự động hóa lưới điện, EVNCPC đã hoàn thành 100% TBA 110kV không người trực; 100% công ty điện lực có hệ thống SCADA và Trung tâm Điều khiển, thao tác xa; 91,22% khách hàng lắp công tơ điện tử; 71,65% số điện lực đã hoàn thành 100% công tơ điện tử và đo xa.

Về hiệu quả sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của Tổng công ty đạt cao hơn năm 2018. Vốn đầu tư và vốn góp vào các công ty cổ phần đều đem lại hiệu quả cao, giá trị vốn hóa cổ phần của EVNCPC tại các công ty cổ phần đạt 2,2 lần so với vốn góp ban đầu.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Công tác nghiên cứu, ứng dụng CNTT và thành tựu CMCN 4.0 được thực hiện trong đa số lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thu hút được nhiều ý tưởng sáng tạo, thiết thực từ người lao động, đóng góp cho lộ trình chuyển đổi doanh nghiệp số của EVNCPC.

Công tác quản lý điều hành của Tổng công ty và các đơn vị chuyên nghiệp, hiệu quả. Các mặt công tác Đảng, công tác chuyên môn, hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng đều đạt kết quả tốt.

Tại hội nghị, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân ghi nhận những nỗ lực của Tổng công ty trong năm 2019. Sự thành công của EVNCPC đã góp phần mang lại thành công chung của Tập đoàn.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân biểu dương, đồng thời đề nghị EVNCPC không được tự hài lòng với những kết quả đã đạt được mà cần tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao so với Tập đoàn giao.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn cho 5 đơn vị thuộc EVNCPC

Mục tiêu "3 không" và "3 tăng"

Năm 2020, trong công tác cung ứng điện, EVNCPC đặt ra mục tiêu “3 không” gồm: Không để thiếu điện; không để xảy ra sự cố chủ quan; không có tai nạn lao động.

Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNCPC đặt ra mục tiêu “3 tăng” gồm: Tăng chất lượng dịch vụ văn minh - hiện đại, bằng cách áp dụng khoa học công nghệ, số hóa tất cả hoạt động nghiệp vụ, dịch vụ khách hàng; tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài EVN trên nền tảng “kinh tế chia sẻ” để phát triển dịch vụ khách hàng, thu thập thông tin và chia sẻ chi phí; tăng cường truyền thông. 

Thành viên Hội đồng thành viên Đặng Huy Cường trao Bằng khen của EVN cho các đơn vị của EVNCPC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch và có các giải pháp đồng bộ về kỹ thuật, nhân sự, đào tạo, công nghệ,... để đạt được các mục tiêu đề ra. 

Trong đó, với công tác dịch vụ khách hàng, Tổng công ty sẽ phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Trung tâm Chăm sóc khách hàng và các kênh tiếp nhận thông tin trực tuyến. Tích cực thực hiện cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, phối hợp địa phương để chính thức thực hiện cơ chế phối hợp “một cửa liên thông”; thực hiện dịch vụ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công cấp tỉnh/thành phố, trung tâm hành chính công,...

Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông đến khách hàng, để tạo sự đồng thuận và tiếp tục tăng mức độ hài lòng khách hàng.

Chỉ đạo tại hội nghị này, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân lưu ý EVNCPC cần đặc biệt chú trọng đến công tác giảm tổn thất điện năng, suất sự cố, độ tin cậy lưới điện, năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực,...

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân mong muốn EVNCPC vươn lên trở thành tổng công ty dẫn đầu trong EVN, trở thành thành doanh nghiệp lớn mạnh về lĩnh vực năng lượng trong khu vực Đông Nam Á.