EVN yêu cầu các đơn vị tích cực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc tích cực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, từ ngày 15-22/5/2022.

Truyền tải điện Đắk Lắk-Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2022

Mục đích nhằm đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của các đơn vị.

Nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2022, góp phần xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam an toàn trước thiên tai.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao năng lực về phòng, chống thiên tai; phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của CBCNV trong phòng, chống thiên tai.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai. Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các mô hình, bài học kinh nghiệm tại các đơn vị về phòng, chống thiên tai. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và nhu yếu phẩm đề phòng thiên tai gây ra.

Cùng với đó tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống các công trình, thiết bị thuộc phạm vi quản lý, sử dụng; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; Xây dựng và kiện toàn Ban Chỉ huy, các đội xung kích PCTT tại cơ sở; Đẩy mạnh việc rà soát, kiểm tra thực hiện các nội dung kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai.

Ngoài ra các đơn vị tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, kỹ năng cho CBCNV, đặc biệt là những người làm trực tiếp về công tác PCTT&TKCN như các thành viên của Ban Chỉ huy, thành viên của các đội xung kích.

Các đơn vị tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình để triển khai Tuần lễ Quốc gia đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến về PCTT&TKCN, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.


  • 16/05/2022 02:48
  • Xuân Tiến
  • 3309