EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành văn bản số 5008/EVN-TCNS ngày 26/7/2020 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng dịch COVID-19 theo Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020.

Thực hiện văn bản số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (dịch bệnh), để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo điện phục vụ SXKD và sinh hoạt của nhân dân, đồng thời thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị quán triệt trong đơn vị và CBCNV tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các nội dung, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Các đơn vị tích cực thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao; có giải pháp tích cực để hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh tới sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng theo Nghị quyết số 157/NQ-HĐTV ngày 31/3/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn.

2. Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, hiện nay đã có ca bệnh lây nhiễm từ cộng đồng, yêu cầu các đơn vị quán triệt và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn tại văn bản số 2954/EVN-TCNS ngày 27/4/2020, một số biện pháp triển khai cụ thể, như sau:

- Triển khai kiểm soát nhiệt độ cho CBCNV và khách ra/vào đơn vị; trường hợp sốt hoặc có hội chứng vi rút yêu cầu nghỉ tại nhà đến khi được xác định không nhiễm dịch COVID-19.

- Triển khai thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân tại nơi làm việc: rửa/sát khuẩn tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tiếp xúc với khách hàng; hạn chế đến vùng có dịch bệnh và các bệnh viện (trừ trường hợp cần thiết).

- Các đơn vị tại Quảng Nam và Đà Nẵng thực hiện tốt nhiệm vụ khai báo và điều tra dịch tễ về tình trạng tiếp xúc của CBCNV với người nhiễm/nghi nhiễm bệnh dịch để theo dõi hoặc thực hiện cách ly kịp thời theo quy định của địa phương. Các đơn vị khác có CBCNV hoặc người thân đi về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 18/7/2020 đến nay, yêu cầu đơn vị điều tra dịch tễ, lập danh sách để theo dõi tình hình sức khỏe (điều tra dịch tễ tình trạng tiếp xúc, khai báo y tế và cách ly theo lưu đồ hướng dẫn xử lý COVID-19 kèm theo văn bản 1512/EVN-TCNS ngày 13/3/2020 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19).

3. Các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác truyền thông để CBCNV biết về tình hình dịch hiện nay, tránh hoang mang tâm lý tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

4. Phối hợp với địa phương để nắm tình hình dịch bệnh, quản lý các trường hợp CBCNV nghi nhiễm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của chính quyền địa phương.

Xem/tải văn bản số 5008/EVN-TCNS tại đây.


  • 26/07/2020 07:13
  • PV
  • 4643