EVN yêu cầu các đơn vị thành viên xây dựng phương án làm việc từ xa để thực hiện từ ngày 27/3 đến ngày 10/4/2020

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người kể từ 0h ngày 28/3/2020 để ứng phó với những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản số 1815/EVN-TCNS ngày 27/3/2020 để chỉ đạo xây dựng phương án làm việc từ xa từ ngày 27/3/2020 đến ngày 10/4/2020 đối với các đơn vị thành viên.

Ảnh minh họa

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang phát triển nhanh và có nhiều diễn biết hết sức khó lường, đã có lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt đối với các tòa nhà, trụ sở có nhiều người làm việc tập trung, đối tượng đa dạng, nhiều người qua lại công tác như các tòa nhà, trụ sở của các đơn vị thành viên EVN.

Để hỗ trợ phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành sản xuất - kinh doanh của EVN và các đơn vị thành viên EVN không bị ảnh hưởng, gián đoạn, EVN yêu cầu các đơn vị thành viên: Căn cứ tình hình thực tế và hoạt động sản xuất – kinh doanh, các đơn vị xây dựng phương án để một phần CBCNV làm việc từ xa, thời gian thực hiện từ ngày 27/3/2020 đến hết ngày 10/4/2020, theo nguyên tắc xoay vòng, có dự phòng những trường hợp phải cách ly theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Giao Người đứng đầu các đơn vị chỉ đạo điều phối phương án làm việc từ xa đảm bảo hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và đảm bảo cung cấp điện cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh tại địa phương. Chỉ đạo phân giao công việc cụ thể, chi tiết và giám sát CBCNV được bố trí làm việc từ xa thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả.

Đồng thời, Người đứng đầu các đơn vị cần  chỉ đạo chuẩn bị cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin, hướng dẫn cụ thể phương thức truy cập, sử dụng các phần mềm, các phương tiện nghe, nhìn khác để CBCNV thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ công việc được giao khi làm việc từ xa.


  • 27/03/2020 09:59
  • PV
  • 7181