EVN yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm ngập mặn

Ngày 19/4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm ngập mặn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 2349/BCT-TAMT ngày 10 tháng 4 năm 2024 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm ngập mặn theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/04/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 2122/EVN-KTSX, yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/04/2024 và của Bộ Công Thương.

Theo đó, EVN yêu cầu các tổng công ty phát điện, các đơn vị thủy điện trực thuộc tiếp tục làm việc, đề nghị các địa phương, các sở, ban, ngành liên quan lập kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong thời gian còn lại của mùa khô đầu năm 2024 theo hướng tiết kiệm nguồn nước. Lập kế hoạch vận hành các nhà máy thủy điện cấp nước hạ du, hiệu quả, tiết kiệm để dự trữ nguồn nước nhằm ứng phó với tình hình thiên tai, hạn hán, đảm bảo khả năng huy động đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện trong những tháng cao điểm nắng nóng. Đồng thời, theo dõi, cập nhật thường xuyên về dự báo thủy văn, thực tế nguồn nước các hồ chứa, kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc khai thác, sử dụng nguồn nước.

Vận hành các nhà máy thủy điện cấp nước hạ du, hiệu quả, tiết kiệm

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phối hợp chặt chẽ với các nhà máy thủy điện, thường xuyên cập nhật về nhu cầu dùng nước hạ du, vận hành linh hoạt các nhà máy thủy điện đảm bảo các yêu cầu về cấp nước hạ du với mục tiêu tiết kiệm tối đa nguồn nước.

Theo dõi sát tình hình dự báo, thực tế nguồn nước các hồ chứa thủy điện, tình hình vận hành của hệ thống để kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định của hệ thống điện.

Các tổng công ty điện lực chủ động báo cáo, cung cấp thông tin đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tình hình cung ứng điện và các giải pháp cần thực hiện. Phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kế hoạch cung ứng điện năm 2024, những khó khăn trong việc cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là khu vực miền Bắc để nhân dân và doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với ngành Điện, thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả.


  • 19/04/2024 05:28
  • PV
  • 2303