EVN yêu cầu A0 và 3 Công ty Thuỷ điện chủ động vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

Ngày 5/8/2023, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 4542/EVN-AT gửi 3 Công ty Thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) về việc chủ động vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Thực hiện văn bản số 296/VPTT ngày 05/8/2023 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai về việc chủ động vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan tại văn bản số 296/VPTT.

Đối với các công ty thủy điện: i) Chủ động đề xuất, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai trong công tác điều hành xả lũ hồ chứa theo quy trình liên hồ/đơn hồ; ii) Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để khai thác hiệu quả nguồn nước, hạn chế xả thừa trong mùa mưa bão và đảm bảo tích nước hồ chứa vào cuối mùa lũ; iii) Chuẩn bị các kịch bản xả lũ của hồ chứa để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du. Thực hiện thông báo, cảnh báo, tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đến chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, người dân trong khu vực biết khi vận hành xả lũ hay công tác điều tiết cắt/giảm lũ cho hạ du nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, lập phương thức huy động nguồn nhằm hạn chế xả thừa các nhà máy thủy điện trong mùa mưa bão, đảm bảo tích nước hồ chứa vào cuối mùa lũ.

Tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời với diễn biến mưa lớn, lũ, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn nước.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

Xem chi tiết văn bản tại đây