EVN và PVN trao đổi nhiều nội dung hợp tác quan trọng

Ngày 4/11 tại Hà Nội, ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ông Lê Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có buổi làm việc về những công việc chung của hai tập đoàn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã đánh giá về kết quả hợp tác trong cung cấp khí cho các nhà máy điện của EVN. Đồng thời, lãnh đạo EVN và PVN cũng đàm phán nhiều nội dung liên quan về hợp đồng mua bán điện của một số nhà máy và nhiều nội dung quan trọng khác.

Lãnh đạo hai bên đều bày tỏ thống nhất về việc hợp tác trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho các bên, tuân thủ pháp luật và vì mục tiêu phát triển chung của ngành năng lượng Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (hàng đầu, thứ hai từ phải sang) trao đổi các nội dung công việc trong buổi làm việc với PVN

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng (thứ hai từ phải sang) trao đổi với đoàn công tác EVN


  • 04/11/2022 06:08
  • M.Hạnh
  • 6359