EVN ứng dụng dữ liệu viễn thám để xây dựng nền tảng dữ liệu số

Ngày 17/3, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Cục Viễn thám Quốc gia (Bộ Tài nguyên & Môi trường) tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác về việc ứng dụng dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám vào các hoạt động khảo sát, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng các công trình điện, quản lý vận hành và giám sát hệ thống điện, phục vụ xây dựng nền tảng dữ liệu số của EVN.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, trong nhiều năm qua, EVN đã đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 trong điều hành sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, tập đoàn đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực hoạt động, với mục tiêu "cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022 và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số vào năm 2025". Một trong các mục tiêu trên lộ trình này là xây dựng các nền tảng số, hệ sinh thái số kết nối với các nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia quốc gia, các đối tác và kết nối với các khách hàng sử dụng điện.

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN chia sẻ, việc hợp tác giữa EVN và Cục Viễn thám Quốc gia sẽ giúp hai đơn vị phát huy thế mạnh của mỗi bên để cùng phát triển

Hiện nay EVN đã thực hiện kết nối với các nền tảng dữ liệu quốc gia: Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống hoá đơn điện tử của Tổng cục Thuế; hệ thống cổng dịch vụ công/trung tâm hành chính công của các tỉnh/thành phố; kết nối với các nền tảng thanh toán của các ngân hàng, các tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị cung cấp dịch vụ mobile money…

Thỏa thuận hợp tác giữa EVN với Cục Viễn thám Quốc gia mở ra các cơ hội mới nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, phát huy lợi thế của mỗi bên để cùng phát triển, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các bên; đồng thời giúp EVN ứng dụng thông tin, dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám vào các hoạt động khảo sát, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng các công trình điện, quản lý vận hành và giám sát hệ thống điện phù hợp theo xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Thỏa thuận này cũng là một trong các giải pháp cụ thể, hành động cụ thể để EVN và Cục Viễn thám Quốc gia cùng nhau triển khai Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” đang được Cục Viễn thám Quốc gia xây dựng và trình Chính phủ ban hành, ông Võ Quang Lâm cho hay.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia khẳng định sẽ tạo điều kiện tối đa để EVN khai thác các dữ liệu của Cục phục vụ các hoạt động của tập đoàn

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia cho hay, với việc ký kết thỏa quận hợp tác giữa hai bên, Cục Viễn thám Quốc gia sẽ tạo điều kiện tối đa để EVN khai thác các dữ liệu viễn thám để phục vụ các hoạt động của tập đoàn; đặc biệt là việc quản lý, vận hành lưới điện cũng như hoạt động chuyển đổi số.

Lễ ký kết giữa EVN và Cục Viễn thám Quốc gia là sự kiện ghi dấu mốc quan trọng trong việc kết nối với cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia nhằm đưa ứng dụng dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám trong xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh góp phần thực hiện xây dựng nền tảng dữ liệu số của EVN. Đồng thời, là bước tiến trên con đường xây dựng doanh nghiệp số nhằm phấn đấu trở thành Tập đoàn năng lượng – công nghệ phát triển bền vững, hiệu quả trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội.

Lãnh đạo EVN và lãnh đạo Cục Viễn thám Quốc gia ký kết thỏa thuận hợp tác

Việc hợp tác cũng là cơ sở để định hướng việc triển khai ứng dụng thông tin, dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám trong hoạt động của EVN, đảm bảo việc khai thác cơ sở dữ liệu hình ảnh viễn thám tuân thủ theo đúng các quy định về cơ chế khai thác thông tin, dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám quốc gia.

Quá trình khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám sẽ góp phần đẩy nhanh việc đưa ứng dụng hiện trường vào nhiều lĩnh vực của EVN, nhất là đối với các đơn vị trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải điện và kinh doanh dịch vụ khách hàng. Đồng thời, còn góp phần quan trọng phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho Hệ sinh thái số EVN (EVNCONNECT).

Việctriển khai chuyển đổi số mạnh mẽ, đúng hướng, EVN đã và đang từng bước nâng cao tiện ích và chất lượng dịch vụ cho người sử dụng điện. Sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ của ngành Điện ngày càng tăng lên.

Một số nội dung hợp tác trọng tâm giữa EVN và Cục Viễn thám Quốc gia:

- Ứng dụng dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám vào các hoạt động khảo sát, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng các công trình điện, quản lý vận hành và giám sát hệ thống điện;

- Hỗ trợ trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám của Tập đoàn;

- Hỗ trợ đào tạo và chuyển giao các công cụ quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu ảnh, sản phẩm viễn thám của Tập đoàn;

- Đảm bảo duy trì ổn định và an toàn hệ thống điện cung cấp cho các trạm thu ảnh viễn thám của Cục Viễn thám quốc gia.