EVN triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 2020

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trực thuộc đã triển khai nhiều hoạt động, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực.

Ngày 4/11, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang thành đã gửi thư chúc mừng, động viên, khuyến khích cán bộ, nhân viên làm công tác pháp chế nhân Ngày Pháp luật Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch HĐTV EVN khẳng định: Những người làm công tác pháp chế của EVN đã chủ động, tích cực và có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật trong cán bộ công nhân viên; đưa ra các ý kiến tham mưu, tư vấn pháp lý kịp thời cho lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo đơn vị trước khi đưa ra các quyết định quản trị trong hoàn cảnh hệ thống pháp luật dần được hoàn thiện.

Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền, tư vấn về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hưởng ứng Ngày Pháp luật

EVN cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến Luật Doanh nghiệp năm 2020, Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 cho hơn 2.000 CBCNV bằng hình thức trực tuyến.

Tập đoàn đã tổ chức tổng kết Hội nghị 5 năm về công tác pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam để đánh giá kết quả đã đạt được và đề ra giải pháp thực hiện công tác pháp chế tốt hơn nữa trong giai đoạn tới.

Các đơn vị trực thuộc EVN cũng hưởng ứng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với lĩnh vực hoạt động của đơn vị và yêu cầu của từng địa phương. Điển hình, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã tổ chức Gian hàng Thanh niên EVNHCMC nhằm mục đích tuyên truyền, tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, tuyên truyền về lợi ích của điện mặt trời đến người dân trên địa bàn.

EVN và các đơn vị tăng cường các bản tin, phổ biến các văn bản mới; tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn bản pháp luật khi gửi xin ý kiến hoặc được tham gia Ban soạn thảo; chủ động có các ý kiến góp ý, kiến nghị về các vướng mắc, khó khăn khi áp dụng thi hành pháp luật có liên quan đến hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Tập đoàn và các đơn vị.

 

 


  • 09/11/2020 05:03
  • B. Hoa
  • 1909