EVN tổ chức tập huấn nghiệp vụ tham mưu quản lý công việc của hội đồng thành viên các tổng công ty

Hội nghị tập huấn nghiệp tham mưu quản lý công việc của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị các tổng công ty, diễn ra trong 2 ngày (29-30/7), tại Hà Nội. Ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên HĐTV EVN chủ trì hội nghị. 

Đây là dịp chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm dành cho đội ngũ cán bộ công tác tại các ban Tổng hợp thuộc hội đồng thành viên/hội đồng quản trị của tổng công ty trong EVN, về nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho hội đồng thành viên, hội đồng quản trị của tổng công ty.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi thảo luận làm rõ các vấn đề liên quan tới Nghị định 23/2022/NĐ-CP về việc thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; trao đổi thảo luận về nghiệp vụ của ban Tổng hợp trong thực hiện các quy định của Quy chế quản trị về nguyên tắc và chế độ làm việc của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị. 

Bên cạnh đó, các đại biểu đã được tập huấn kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong thực tế hoạt động của Ban Tổng hợp.

Ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên HĐTV EVN phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn nghiệp tham mưu quản lý công việc của HĐTV/HĐQT.

 


  • 29/07/2022 04:02
  • Thuý Linh
  • 5740