EVN tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2023

Gần 150 cán bộ công nhân viên là lực lượng chủ chốt thực hiện công tác môi trường tại các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tham dự Hội nghị Tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2023. Hội nghị được EVN tổ chức ngày 31/3 tại Hà Nội, đồng thời kết nối trực tuyến đến 133 điểm cầu trong tập đoàn.

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các phó tổng giám đốc EVN: Nguyễn Tài Anh, Phạm Hồng Phương; cùng lãnh đạo các tổng công ty, đơn vị thuộc EVN.

 Các đại biểu tham dự hội nghị tại trụ sở EVN

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải cho biết, Chính phủ Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị COP26 về đảm bảo mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Trong thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trên tinh thần quán triệt, tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải khẳng định EVN luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành nhiều nghị định, thông tư, quyết định, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Tập đoàn cũng đã ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam từ tháng 7/2022 để cập nhật, đồng bộ các quy định mới và thống nhất thực hiện trong toàn tập đoàn.

Thực tế, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn có nhiều nội dung thay đổi so với các quy định trước đây.  Do vậy, EVN tổ chức hội nghị tập huấn để tiếp tục phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định mới của pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời kiểm điểm tình hình, kết quả thực hiện các quy định mới của các đơn vị trong thời gian qua.

Trưởng Ban Khoa học công nghệ và môi trường EVN - ông Nguyễn Quốc Minh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các chuyên gia, giảng viên từ Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp truyền đạt các nội dung: Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý chất thải... Đồng thời, giảng viên cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp thắc mắc từ phía các đơn vị EVN trong thực tiễn công việc.

Dịp này, các đơn vị của EVN cũng có nhiều tham luận giá trị trong các vấn đề: Thực trạng và kinh nghiệm thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thanh xử lý vật tư thiết bị có liên quan đến chất thải nguy hại (Tổng công ty Điện lực TP. Hà nội); Thực trạng và kinh nghiệm thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong quản lý, tiêu thụ tro xỉ của nhà máy nhiệt điện (Tổng công ty Phát điện 3); Thực hiện các quy định của Luật Tài nguyên nước (Công ty Thuỷ điện Sơn La); Kinh nghiệm thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép môi trường cho nhà máy nhiệt điện (Công ty Nhiệt điện Thái Bình)…

Các đại biểu trình bày nhiều tham luận, trao đổi mang tính thực tiễn cao

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi về một số định hướng, giải pháp thực hiện chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi nhiên liệu trong thời gian tới.


  • 31/03/2023 06:06
  • M.Hạnh
  • 7035