EVN tổ chức hội nghị phổ biến các quy chế quản lý nội bộ mới ban hành về công tác an toàn

Ngày 9/8, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – ông Ngô Sơn Hải chủ trì hội nghị trực tuyến về phổ biến, hướng dẫn các quy chế quản lý nội bộ mà Tập đoàn mới ban hành về công tác an toàn.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo phòng chống COVID-19

Tập đoàn vừa mới ban hành 3 quy trình áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, gồm: Quy trình điều tra sự cố nhà máy điện, lưới điện và hệ thống điện; Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa; Quy trình an toàn điện.

Trong đó, Quy trình điều tra sự cố có sửa đổi bổ sung một số nội dung; Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa là quy trình ban hành mới theo đề nghị của các đơn vị; Quy trình an toàn điện có cập nhật Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện (Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2019 của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ 01/6/2021).

Hiện nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Tập đoàn phổ biến, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo hình thức trực tuyến. Sau khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế, vào thời điểm phù hợp Tập đoàn sẽ tổ chức phổ biến rộng rãi hơn qua hội nghị truyền hình.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đề nghị, các đơn vị phổ biến lại các quy trình trên đến CBCNV các cấp để triển khai thực hiện.

Ban An toàn EVN đã trình bày và hướng dẫn cụ thể 3 quy trình nêu trên, đồng thời giải đáp những nội dung còn vướng mắc từ thực tiễn của các đơn vị cấp dưới đang thực hiện.